Norge

- Når Norge har høyere fattigdomstall enn Bulgaria, er det opplagt at noe ikke stemmer

Forslaget om nye definisjoner for fattigdom i Norge blir mottatt med jubel. - En knakende god idé, sier filosof Lars Fredrik H. Svendsen.

Filosof og forfatter Lars Fredrik Svendsen har tidligere foreslått å endre fattigdomsdefinisjonen i Norge.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

— Det ble jo en god del bråk da jeg

Les også

mente det samme i 2008

, sier Svendsen, som er tilknyttet tankesmien Civita.

Tidligere lørdag skrev Aftenposten at arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil ha en mer treffsikker definisjon av fattigdom. Hun påpekte at en firebarnsfamilie

Les også

som har inntekt på 685 000 kroner i året regnes som fattig

i henhold til EUs definisjon, som er en av de to mest brukte regnemåtene for fattigdom.

— Skiller ikke ut «papirfattige»

Han mener Huitfeldts initiativ er en «knakende god idé».

— Problemet i dag er at definisjonene til EU og OECD ikke klarer å skille de reelt fattige og de som er fattige på papiret. Da jeg skrev om dette, hadde Norge høyere fattigdomsandel enn Bulgaria. Da er det opplagt at noe ikke stemmer med definisjonene, sier Svendsen.

EUs definisjon gir cirka 350.000 fattige i Norge i dag, dersom man ikke regner med aleneboende studenter.

Svendsen mener imidlertid det er en «forferdelig komplisert affære» å skulle utarbeide mer treffsikre mål.

— Jeg nøyde meg med å påpeke at de eksisterende definisjonene ikke eksisterte. I dag er det kun inntekt som måles når man skal definere fattigdom. Man kunne i stedet laget et sett med kriterier for hva det vil si å være fattig, og så gå inn i levekårsundersøkelser og sett om disse er oppfylt. Dette vil være mer avansert, men også mer treffsikkert, sier Svendsen.

- Veldig fornuftig

Torbjørn Røe Isaksen (H) er glad for Huitfeldts initiativ, som innbærer å sette ned et ekspertutvalg etter modell fra Danmark. Han er også blant dem som tidligere har villet gjør om på definisjonene av fattigdom i Norge.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

— Det er veldig fornuftig og riktig tenkt. Å ha en ekspertgruppe til å fremme forslag til definisjon på fattigdom synes jeg også er en god idé, som hun sikkert kommer til å få støtte for i Stortinget. Dette er viktig fordi definisjonen får konsekvensen for politikken, sier Røe Isaksen.Også han mener at det kan være relevant å se på andre mål enn bare inntekt.

— Det er veldig nærliggende å ønske en dramatisk økning i sosialhjelpen dersom inntekt er det eneste som telles i fattigdomsdefinisjonen. Men mange av de tiltakene som vil avhjelpe og få folk ut av fattigdom, vil ikke på kort sikt ha noe å si for inntekten, sier Røe Isaksen.

Han påpeker at tiltak som gratis barnehageplass for utsatte grupper og enkel tilgang til sports- og fritidsutstyr er eksempler på dette.

— Hvis et barn får finansiert speideraktiviteten sin eller gratis skiutstyr, vil det jo ha en del å si på opplevelsen av fattigdom, uten at det vil synes på fattigdomsstatistikken, sier Røe Isaksen.

Både Røe Isaksen og Svendsen er enige i at en familie med inntekt på 685.000 kroner vanskelig kan kalles fattige.

— Jeg slutter meg til arbeidsministeren i den vurderingen, sier Svendsen.

SV skeptisk

SVs Karin Andersen er også enig i at man trenger å se på definisjonen av fattigdom - og påpeker at så lenge inntekt er det eneste målet, vil selv Røkke kunne falle inn i definisjonen.

- Hvis du får gratis tannlege, barnehage og bolig, vil ikke det bli tatt hensyn til i fattigdomsstatistikken. Dagens definisjoner er ikke treffsikker, men jeg er usikker på hvor treffsikker det er mulig å bli, sier Andersen.

Hun vil advare mot å gå inn i en ren teknisk diskusjon og mener i motsetning til Høyre og Arbeiderpartiet at kontantytelser er et godt virkemiddel i sosialpolitikken.

— Om en familie får litt mer å rutte med i sosialhjelp, er ikke det i strid med arbeidslinjen. Det kan være at det er greit at Staten gir noen 200 kroner til å kjøpe en fotball for ungen i stedet for å bare å gi adgang til å bruke fotball. Inntil det motsatte er bevist, må folk anses ansvarlige for sine egne liv og prioriteringer selv om de har dårlig råd, sier Andersen.