Norge

Miljøfartsgrense på 70 km/t året rundt

Regjeringen vil at dagens miljøfartsgrense på 60 km/t i vinterhalvåret skal erstattes av 70 km/t hele året. NAF reagerer kraftig på dette, og mener det har gått politisk prestisje i saken.

Miljøfartsgrense på utvalgte strekninger, som her på Ring 3 mellom Sinsen og Ullevål, bidrar til å gjøre svevestøvproblemet mindre. Foto: Olav Olsen

 • Gunhild Haugnes
Les også

Flertall for å senke farten for miljøet

Les også

Skiltet er lovlig, straffen er uklar

— Jeg ber nå Vegdirektoratet om å erstatte dagens miljøfartsgrenser med permanent 70 kilometer fartsgrense så snart som mulig, skriver samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Kleppa og justis- og beredskapsminister Grethe Faremo hadde i dag et møte for å diskutere miljøfartsgrenser.

Det opplyses ogås at Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet klargjøre nødvendig regelverk for miljøfartsgrenser, innen 1. november 2012.

Kleppa nekter å gi opp miljøfartsgrensen

- Miljøfartsgrenser vil igjen innføres 1. november 2012. Da skal politiet kjenne seg trygg på regelverket for håndheving, skriver Kleppa i meldingen.

- Kun ved behov

NAF (Norges Automobil-forbund) har hele tiden vært kritisk til permanent miljøfartsgrense og mener den nye ordningen med 70 km/t hele året er enda verre enn den ordningen som er nå med 60 km/t på visse strekninger.

-Vi har hele tiden vært opptatt av at miljøfartsgrensen skal ha en verdi, slik at den kun skal innføres når det er behov – på de dagene når nivået av svevestøv er høyt. Vi mener det er lite hensiktsmessig med permanente fartsgrenser, sier kommunikasjonssjef IngerElisabeth Sagedal i NAF.

Hun påpeker at det i dag finnes teknologi som gjør at man automatisk kan få opp skilter med nye fartsgrenser på de dagene hvor svevestøvet overskrider angitte grenser.

-Det bør investeres i slikt utstyr på de aktuelle strekningene. Vi tror også en slik ordning vil føre til større respekt for disse fartsgrensene, sier Sagedal og påpeker at nivået av svevestøv har sunket betraktelig etter at man innførte piggdekkavgift.

Etterlyser begrunnelse

Hun etterlyser også en begrunnelse for hvorfor man nå innfører 70 km/t permanent for hele året.

-Er det svevestøv, lokal forurensing, trafikksikkerhet? Det er det ikke sagt noe om. Det virker som det har gått politisk prestisje i saken, at man absolutt vil ha permanent miljøfartsgrense til tross for at retten og riksadvokaten har slått fast at den er ulovlig, sier Sagedal.

Her er det miljøfartsgrenser

Det er i dag miljøfartsgrenser på 60 km/t i vinterhalvåret fra 1. november 2011 til 15. april 2012 på tre ulike strekninger i Oslo.

Det gjelder følgende strekninger:

•Riksveg 4 Trondheimsveien fra Sinsen til Grorud

•Ring 3 fra Ryen til Granfosstunnelen

•E18 fra Framnes (Operatunnelen) til Lysaker

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Miljøfartsgrense i Oslo fra 1. november – vurderer å endre ordningen i vinter

 2. OSLOBY

  Miljøfartsgrensen i Oslo avvikles midlertidig

 3. OSLOBY

  Omdiskutert fartsgrense dukker opp igjen fredag

 4. OSLOBY

  Legger bort miljøfartsgrenseskilt - nå skal veiene i stedet vaskes

 5. OSLOBY

  11 har mistet lappen etter at miljøfartsgrensen ble innført

 6. NORGE

  Noen politipatruljer i Oslo er fortsatt bevæpnet hver dag. Men politiet mener ordningen ikke er permanent.