Vitenskapskomiteen for mattrygghet: Trygt å spise oppdrettslaks

Det er ingenting som tyder på at det er farlig for gravide, barn og unge å spise oppdrettslaks og annen fet fisk, ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Tvert imot er det mye som tyder på at miljøgiftene i fisken har gått ned.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet konkluderer med at det er trygt å spise oppdrettslaks.

VG skriver i dag at flere uavhengige eksperter fraråder gravide, barn og unge å spise oppdrettslaks.

— Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder, og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland universitetssjukehus til avisen.

Hun påpeker at den typen miljøgifter som er påvist i oppdrettslaks, har en negativ effekt på hjerneutviklingen hos barn og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ. Avisen har også snakket med flere andre eksperter som advarer mot det samme.

Janneche Utne Skåre er leder for faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). VKM gjør uavhengige, helhetlige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet, som grunnlag for å sikre trygg mat.

Hun sier i en kommentar til oppslaget at komiteens anbefalinger fra 2006 fortsatt står ved lag: spis tre fiskemåltider i uken, ett med fet fisk - oppdrettslaks intet unntak. Nytten av å spise fet fisk er langt større enn risikoen.

Ingen grunn til ny risikovurdering

Slik konkluderte komiteen i 2006: «En samlet vurdering av de ernæringsmessige og toksikologiske forholdene konkluderer med at nordmenn generelt kan spise mer fisk, og at fiskekonsumet bør inkludere både mager og fet fisk.»

Les også

Advarer folk mot å spise oppdrettslaks

— Jeg vet ikke helt hva som er nytt i det VG baserer sitt oppslag på. Jeg kjenner ikke til at det har kommet ny forskning som tilsier at vi burde oppdatere risikovurderingen fra 2006 sier hun.

- Tvert imot: Det som har skjedd de siste årene, er at oppdrettsnæringen har gått over fra å bruke marint fett og protein i laksefôret til å bruke vegetabilsk fôr, som inneholder færre miljøgifter enn det marine fôret.

— Det kommer stadig studier på dette feltet. Om vi skal endre konklusjonene fra 2006, er noe av det vi vil se på nå, når vi er i gang med å se på nytte- og risikovurdering av morsmelk.

Her vil alle nye studier bli fanget opp.

Miljøgifter i morsmelk redusert med 80-90 prosent

For tiden holder vitenskapskomiteen på med en omfattende gjennomgang av en nytte- og risikovurdering av morsmelk. Hensikten er å oppsummere det man i dag vet om positive effekter på barnets helse opp mot i hvilken grad barnet eksponeres for forurensning gjennom morsmelken.

- Da vil vi se om det er behov for å komme med nye vurderinger angående fisk for gravide og ammende igjen, sier hun.

— Vi vet at miljøgiftene PCB, dioksiner, DDT og bromerte flammehemmere er redusert kraftig på grunn av forbud i internasjonale konvensjoner siden 1970- og 80-tallet. Innholdet av disse miljøgiftene i morsmelk er redusert med 80-90 prosent de siste tiårene og frem til idag, påpeker hun.

Advarer mot løsrevne studier

Utne Skåre, som til daglig er forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet, advarer mot å basere konklusjoner om risiko på mindre, løsrevne studier. Vitenskapskomiteen bruker mange studier på feltet som grunnlag når de kommer med sine risikovurderinger.

Les også

Norsk laks surfer på global sushibølge

— Forskning på opptak av giftstoffer i organismen blir gjerne gjort i dyreforsøk der dyr blir utsatt for stor eksponering. Når man skal forske på hjerneutvikling hos mennesker, som blir omtalt i VG, er det basert på store epidemiologiske undersøkelser der mange andre faktorer spiller inn. For eksempel vil hjemmemiljøet påvirke intelligensen, sier hun.

- Legene må få si hva de vil

Haukeland universitetssykehus har gått ut med en pressemelding der de sier at sykehuset holder seg til nasjonale kostholdsråd. - Mange har spurt om det de to legene har uttalt om laks er vår offisielle politikk knyttet til ernæring. Det er det ikke. Men forskere ansatt her må få uttale hva de vil i en pågående debatt, så lenge det kommer frem at det er deres egen mening og ikke uttrykk for sykehusets linje, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli.

Er du redd for å spise oppdrettslaks? Skriv ditt svar i kommentarfeltet under.