Norge

- Drapsdommen mot Fasting Torgersen er feil

Juridisk nestor og tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett Nils Erik Lie mener det er begått grov urett mot drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen (79).

Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen (79) kjemper fortsatt for gjenopptagelse, 55 år etter dommen. -Jeg ser på Nils Erik Lie som en trygghet for rettssikkerheten. Så får vi se om prestisjen som har holdt saken nede i over 50 år kan vike. Men jeg tror det vel ikke før jeg ser det, sier Torgersen. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

  • Robert Gjerde

Han håper Riksadvokaten vil se på saken på nytt.

I et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch 4. november uttrykker den tidligere sjefen i Borgarting lagmannsrett dyp uro over domfellelsen av Torgersen i 1958. Han er også hard i kritikken av «egen» domstols avvisning av Torgersen-saken i 2000, Høyesteretts kjæremålsutvalgs behandling året etter og Gjenopptagelseskommisjonens nei i 2006 og 2010.

Les hele saken med abonnement