- Stor forskjell på ansvar og skyld

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen tror kvinner ville svart akkurat som menn dersom de hadde blitt spurt om ansvar for seksuelle overgrep.

Mer om saken:


I går offentliggjorde Amnesty International og ressurssenteret Reform en stor

blant 500 menn. Den har ført til stor debatt på nettet. Mennene er blitt spurt om sine erfaringer og sine holdninger til vold mot kvinner. Ifølge undersøkelsen mente nesten halvparten av mennene at kvinner er helt eller delvis ansvarlig for seksuelle overgrep dersom de flørter åpenlyst.

Norsk kultur.

— Det er stor forskjell på ansvar og skyld. Det kom frem allerede i vinter da Aften-redaktør Hilde Haugsgjerd tok opp diskusjonen rundt ansvar for å unngå å bli voldtatt. Jeg tror vi ville fått samme svar dersom man hadde stilt dette spørsmålet til kvinner. Det har noe med forhold i norsk kultur til det å ta ansvar. Du har regler som "er du med på leken må du tåle steken". Men jeg liker dårlig selve spørsmålet. Det åpner for mange tolkninger, sier mannsforsker Jørgen Lorentzen. Han reagerer på at flere medier i går fremstilte det som at halvparten at norske menn legger skylden på kvinner når det skjer seksuelle overgrep. - 75 prosent av mennene i den samme undersøkelsen sier at vold mot kvinner aldri kan rettferdiggjøres. Det rimer ikke med at halvparten legger ansvaret på kvinnen. Man kan ikke lese dette som at kvinnene har skyld. Det blir helt feil, sier Lorentzen.Mennene er blitt spurt om hvilke situasjoner som kan rettferdiggjøre at menn utøver vold mot sin kvinnelige partner. 75 prosent sier at bruk av vold aldri kan rettferdiggjøres. 22 prosent mener det kan rettferdiggjøres dersom kvinnen bruker vold.

Dårlige kunnskaper.

— De fleste menn har ganske klare holdninger. Men de har dårlige kunnskaper om hva seksuelle overgrep faktisk er og hvordan de må arbeide mot det, sier Lorentzen. Han mener derfor at Regjeringen må sette i gang undervisningsopplegg i skolen som ruster opp elevenes kunnskaper om vold og konflikter, og først og fremst må guttenes kunnskaper styrkes. Statsadvokat Bjørn Soknes tror heller ikke at moralisering av voldtektsofre er et mannsfenomen. Han har ledet et arbeidsutvalg som har undersøkt hvorfor så mange voldtektssaker ender i frifinnelser. Den viste blant annet at flere kvinnelige jurymedlemmer brukte kvinnens adferd mot henne når skyldspørsmålet skulle avgjøres.

Moraliserer.

— Kvinnene i lagretten setter seg kanskje inn i kvinnens situasjon og tenker at de ikke ville gjort det voldtektsofferet gjorde, mens de mannlige lagrettemedlemmene tenker at de ikke ville forgrepet seg selv om situasjonen var som den var, sier Soknes. - Det foregår mye moralisering rundt skyld. Ofte går det ikke på mannen, men på kvinnen. Og det blir helt feil. Kvinnen kan ha et ansvar i den forstand at hun setter seg i en situasjon der risikoen for overgrep øker. Men det betyr ikke at hun har ansvar eller skyld for voldtekten som skjer. Han mener det er en undervurdering av mannen dersom man begrunner overgrep med at kvinner som flørter, drikker eller har utfordrende klær. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener resultatene i undersøkelsen både er nedslående og positive. - Få sier at de har utøvd vold, og bare syv prosent har hørt om seksuelle overgrep som de kjenner til. Samtidig er det nedslående at så mange delvis ansvarliggjør kvinnene. Det må gjøres noe med. Jeg tror dette er en oppfatning mer enn en grunnleggende holdning hos mennene. Det gjør at det er enklere å endre, blant annet gjennom bevisstgjøring og samtaler, sier Bjørnebekk.

Grunnleggende feil

Thea Strømme (21), Hedda Haakestad (23), Rikke F. Jørgensen (21) og Beate S. Øistad (21) mener at hverken flørting, klesstil eller inntak av alkohol skal kunne gi medansvar til seksuelle overgrep.- Hvilket ansvar har kvinner for å hindre i å bli utsatt for seksuelle overgrep?- Det er grunnleggende feil å snakke om ansvar og skyld knyttet til seksuelle overgrep. Man er vel ikke ansvarlig for at man blir ranet selv om har en svært dyr jakke på seg, sier Hedda Haakestad.- Den som står bak et overgrep har det totale ansvaret og skylden for dette, sier Thea Strømme.- Hvem har ansvaret når kvinnens signaler misforstås?- Jeg kan være drita full og gå frivillig på nachspiel, men det betyr vel ikke at noen har rett til å forgripe seg på meg, sier Strømme.- Uansett hvilket signal man sender ut, eller hvordan man oppfattes, så må aldri "nei" være til å misforstå, sier Beate S. Øistad.- Hvor går grensen for seksuelt overgrep?- Det er individuelt hva som oppleves som overgrep, sier Øistad.- Man kan også skille mellom trakassering og overgrep, men et nei er et nei, sier Haakestad.- Hvorfor tror dere menn svarer som de gjør i undersøkelsen?- Dette reflekterer noen gammeldagse holdninger om menns uhåndterlige seksualitet, hvor kvinner må passe seg for ikke å være fristerinner, sier Haakestad. - Om denne undersøkelsen stemmer, vitner den om en veldig feilaktig holdning hos menn. Jeg synes det er skremmende, sier Strømme.

Stiller seg uforstående

Torkel Kvaale (30), Per Bonde Hansen (22), Anders Isachsen (22) og Andreas Bonde Hansen (22) stiller seg uforstående til at 42 prosent av de spurte i undersøkelsen, mener kvinner som flørter åpenlyst er delvis ansvarlig for seksuelle overgrep. - Hvilket ansvar har kvinner for å hindre i å bli utsatt for seksuelle overgrep?- De som blir utsatt for seksuelle overgrep har på ingen måte ansvar for dette. Det er ene alene den som står bak overgrepet som har ansvaret, sier Bonde Hansen. Han får støtte av kameratene. De fire mennene mener samtidig at kvinner i likhet med menn må ta enkelte forholdsregler.- Når samfunnet er blitt slik det er i dag, må man dessverre tenke over hva man gjør. Og det er jo ikke lurt å gå lettkledd og beruset langs Akerselva i tretiden om natten. Selv jeg ville vegret meg for å gjøre det, sier Per Bonde Hansen.- Hvem har ansvaret når kvinnens signaler misforstås?- Som sagt, det er lov å tenke over hva man gjør. Kler man seg dristig og flørter mye, får man nødvendigvis også en del oppmerksomhet. Men dette forsvarer på ingen måte dem som begår overgrep, sier Torkel Kvaale.- Hvor går grensen for seksuelt overgrep?- Hvis du har fått et nei, og ikke gir deg, da har du brutt en grense, sier Anders Isachsen.- Hvorfor tror dere menn svarer som de gjør i undersøkelsen?- Jeg forstår ikke at så mange har svart som de har gjort. Det er ingen logikk i dette, sier Andreas Bonde Hansen.- Nei, det er vanskelig å si. Det kan jo hende at noen har hatt en del dårlige erfaringer, sier Isachsen.

Thea Strømme (21), Hedda Haakestad (23), Rikke F. Jørgensen (21) og Beate S. Øistad (21) mener man aldri må plassere ansvar og skyld på dem som blir utsatt for seksuelle overgrep.
Torkel Kvaale (30), Per Bonde Hansen (22), Anders Isachsen (22) og Andreas Bonde Hansen (22) sier kvinner aldri må få ansvar eller skyld dersom de blir utsatt for overgrep, men mener samtidig de må ta enkelte forholdsregler.