Norge

Staten vil ha rett til å ta seg inn i hjemmet ditt og ta prøver av maten din. Jusprofessor mener det kan stride mot Grunnloven.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at Mattilsynet kan ransake kjøkkenet ditt. – Dramatisk og inngripende, sier professor Hans Petter Graver.

Nå ønsker staten mulighet til å kreve adgang til private hjem for å ta prøver av mat.
 • Sondre Moen Myhre
  Sondre Moen Myhre
  Journalist

– Jeg er i tvil om det kan forsvares ut fra Grunnlovens regler om vernet av respekt for bolig og forbudet mot husransakelser, sier professor ved Det juridiske fakultet på UiO, Hans Petter Graver.

I en kronikk i Dagbladet forrige uke omtalte Graver forslaget som «oppsiktsvekkende». Til Aftenposten utdyper han kritikken.

– At offentlige inspektører uanmeldt skal kunne få adgang til ransakinger i private hjem ... Det er relativt dramatisk og relativt inngripende, sier han.

Høringsnotatet ble lagt ut 8. september i fjor, og høringen er allerede avsluttet. Graver er overrasket over at det ikke har vært mer debatt rundt forslaget.

Jusprofessor Hans Petter Graver er kritisk til HODs forslag om at Mattilsynet kan kreve adgang til private hjem for å ta prøver av mat.

Forslaget er «pakket bort»

Én av grunnene til at det ikke er blitt det, kan være måten det er lagt frem på, mener Graver.

Selve notatet har overskriften «Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger mm)». Forslaget Graver reagerer på, kommer først på side åtte. Det nevnes bare med noen få setninger. Det meste i notatet handler om andre ting, som personopplysninger.

– Det er pakket bort. Det er prinsipielt problematisk og dramatisk.

Hva så med Grunnloven?

I dagens lovverk kan Mattilsynet kreve adgang til private hjem. Men det må være skjellig grunn til mistanke om smittsom dyresykdom eller planteskadegjører som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.

I dag kreves det samtykke om de skal kunne ta seg inn i private hjem for å ta prøver av mat. Men Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker nå friere tøyler for Mattilsynet. De vil gi Mattilsynet mulighet til å kreve adgang til private hjem også om det er mistanke om sykdom som skyldes inntak av eller kontakt med næringsmidler.

Men det kan være i strid med grunnlovens paragraf 102, mener Graver. Den lyder som følger:

«Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for hjemmet sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakinger, så nær som i kriminelle tilfelle. Dei statlige styresmaktene skal sikre eit vern om den personlige integriteten».

– I grunnloven er altså husransakelser forbudt annet enn i kriminelle tilfeller. Forbudet er absolutt, og det gjelder også forvaltningens adgang.

Vil kun tas i bruk i sjeldne tilfeller

En hjemmel om å ta seg inn i private hjem vil kun brukes i «svært sjeldne tilfeller», ifølge Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap). Han er statssekretær i HOD. De fleste bidrar i dag til å oppklare saker om smitte fra mat, sier han.

– Det er viktig at myndighetene har virkemidler for å finne smittekilden så raskt som mulig for å hindre at flere blir alvorlig syke, eller i verste fall dør, sier han.

Det skal stilles strenge kriterier for at tiltaket kan benyttes, sier Bjørkolt. Det må være nødvendig for å forebygge eller oppklare utbrudd av alvorlig sykdom hos mennesker som kan skyldes næringsmidler.

HOD er forelagt kritikken fra Graver.

– Vi har lagt til grunn at det vil være forholdsmessig i de sjeldne tilfellene det vil være aktuelt å ta det i bruk. Vi vil ta med oss Gravers synspunkter i departementets videre arbeid med forslaget, sier Bjørkolt.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  VERDEN
  Publisert:

  Beryktet telefonsamtale kan vikle Donald Trump inn i enda mer trøbbel

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5