Bedrageridømte Liadal og Oslo tingrett går hardt ut mot Stortinget

Stortinget får knallhard kritikk i dommen mot tidligere Ap-representant Hege Haukeland Liadal. Liadal deler oppfatningen. – Stortingets administrasjon må ha rutiner og regler for å oppdage feil, sier hun til Aftenposten.

Hege Haukeland Liadal i Oslo tingrett fredag morgen.

Fredag var Liadal i Oslo tingrett hvor, hun fikk dommen opplest. I den ble det klart at hun kjennes skyldig i grovt bedrageri. Retten fant det bevist at hun bevisst hadde levert inn 56 feilaktige reiseregninger.

Straffen settes til syv måneder i fengsel, erstatning på 99.000 kroner. Hun skal betale saksomkostninger med 30.000 kroner.

Aftenposten avdekket i april 2019 at Liadal hadde levert fiktive reiseregninger. Stortinget anmeldte Liadal. I etterkant startet politiet etterforskning.

Både Liadal og aktoratet vil nå vurdere om de skal anke. Dommen er dermed ikke rettskraftig.

Statsadvokat Monica Kragh Pettersen tolker dommen som at også retten mener Liadal har misbrukt sin tillit som stortingsrepresentant.

«I realiteten ingen kontroll med reisene»

Det kom kraftig kritikk av Stortingets administrasjon i dommen lest opp av dommer Steinar Backe.

Retten finner kaller det et mangelfullt kontrollregime som gir vid adgang til misbruk:

Det er i realiteten ingen kontroll med reisene, heter det i dommen.

Til Aftenposten sier Liadal, som nå er dømt for å ha oppgitt feilaktige reiseregninger kort tid etter reisene har funnet sted og gjennom en app retten mener er enkel å bruke, at hun støtter kritikken mot Stortinget.

– Du får ulike svar når du stiller ett spørsmål

Hege Haukeland Liadal før dommen falt fredag.

Liadal har hele tiden erkjent at det har vært feil i mange av hennes reiseregninger, men har ment at dette ikke var gjort med vilje.

– Jeg har fått hjelp som tilsier en del av feilene, og jeg har gjort alt i god tro av det som har vært feil. Det har jeg ikke blitt trodd på i alle sakene, og det synes jeg er leit.

– Stortinget fikk i retten hard medfart for manglende kontroll. Kjenner du deg igjen i det?

– Ja. Det er mange som jobber med reiseregninger på Stortinget, og du får ulike svar når du stiller ett spørsmål. Det skaper tvil, og det gjør at man ofte spør når man kommer opp i situasjoner man ikke helt vet hvordan man skal løse. Det er vanskelig når det for eksempel er private dager inneklemt enten i tjenestereiser eller pendlerreiser. Jeg har ført dette etter beste evne og på den måten jeg har fått beskjed om, sier Liadal.

Liadal sier hun leverte totalt 753 reiseregninger i løpet av de åtte årene hun representerte Rogaland på Stortinget.

Hun mener Stortingets administrasjon «må påse å ha rutiner og regler for reiseregninger og kunne oppdage feil».

– Det fremstår for meg som underlig at feil ikke oppdages når det sitter to personer og attesterer reiseregningene. Jeg skylder ikke på de to, men jeg stusser over at det ikke er større sikkerhetsnett som sørger for at stortingsrepresentantene gjør ting riktig, sier hun.

Stortinget avviser kritikken

Stortingets direktør Marianne Andreassen svarer slik på e-post via kommunikasjonsavdelingen:

– Stortingets administrasjon fører kontroll med alle reiseregninger og utgiftsrefusjoner, og har dialog med representanter der kostnadsdekningen er feilført eller uten hjemmel for dekning. Administrasjonen kjenner seg ikke igjen i Liadals beskrivelse av hvordan administrasjonen arbeider. Det ble gjort viktige endringer i regelverket knyttet til reiseregninger i 2019, som blant annet innebærer ytterligere kontroll, og krav om bedre dokumentasjon.

Liadal er ikke overrasket

Liadal forholdt seg rolig, men ristet lett på hodet da dom og straffeutmåling ble lest opp. Hun noterte underveis, da dommeren leste opp de ulike postene.

– Er du overrasket over dommen?

– Jeg er ikke overrasket, men jeg er lei meg. Jeg har vært realistisk med tanke på at dette kunne få mange utfall. Som jeg har sagt hele tiden: Ja, det er feil i noen av mine 753 reiseregninger. Men jeg har aldri gjort det med vilje, sier Liadal til Aftenposten etter at retten er hevet.

Hennes forsvarer, advokat Erik Lea, sier han nå vil lese hele dommen før han rådgir sin klient i spørsmålet om å anke skyldspørsmål, straffeutmåling eller det hele.

– Om jeg skulle rådgi henne til å anke, er spørsmål nummer to om hun orker å stå i det. Jeg vil da anta at man kanskje ikke får saken opp i lagmannsretten før over sommeren. Nå har hun holdt på med dette i snart tre år, og det er en belastning å gå og vente, sier Lea.