Norge

Kommunene må forberede seg på å vaksinere med fjerde dose på kort varsel

Norge har et beredskapslager med koronavaksiner klart dersom det blir nødvendig med dose fire. Dette inkluderer også nye variantvaksiner.

– Det viktigste virkemiddelet i kampen mot pandemien er en offensiv vaksinestrategi, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Stortinget.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Kommunene kan på kort varsel bli bedt om å vaksinere hele eller deler av befolkningen med oppfriskningsdoser.

Dette opplyste helseminister Ingvild Kjerkol til Stortinget tirsdag ettermiddag.

– Kommunene må være forberedt på at eldre og risikopasienter kan ha behov for oppfriskningsdoser til høsten eller tidligere, sa Kjerkol.

Hittil er over 90 prosent av dem som er 18 år og eldre vaksinert med to doser. Helseministeren ønsker at dette tallet blir høyere.

Kjerkol sa videre at det kan komme en anbefaling fra FHI om en oppfrisknings-dose til de eldste og risikogrupper før vintersesongen 2022/2023.

– Derfor må kommunene ha planer slik at de raskt kan oppskalere kapasitet for vaksinasjon, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

FHI: Beskytter ikke mot smitte, men mot alvorlig sykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) sier at vaksinene gir ikke en fullgod beskyttelse mot å bli smittet.

– Beskyttelsen etter oppfriskningsdose mot infeksjon med omikronvarianten er lavere enn mot tidligere varianter, og ser ut til å være relativt kortvarig, sier overlege Sara Watle ved FHI.

Det ser imidlertid ut til at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom.

– Beskyttelsen holder seg stabilt høy i minst tre-fire måneder, også blant personer over 65 år, forklarer overlegen.

Hun sier FHI følger med på om beskyttelsen mot alvorlig sykdom reduseres betydelig når det har gått lengre tid. Det er ikke noen tegn til dette.

– Dette innebærer at selv personer vaksinert med tre doser vil kunne bli smittet, men få vil bli alvorlig syke.

Noen land vaksinerer som «føre-var»

Sara Watle sier til Aftenposten at de hele tiden vurderer behovet for ytterligere vaksinasjon av ulike grupper i befolkningen

De kommer med oppdaterte anbefalinger hvis de ser at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er betydelig redusert over tid.

FHIs anbefalinger vil blant annet avhenge av smittesituasjonen og hvor god beskyttelsen er etter vaksinasjon i henhold til dagens anbefalinger.

Ifølge FHI har noen land valgt å tilby en fjerde dose til de aller eldste som et føre-var-tiltak, uten at man nødvendigvis har sett en økning i risiko for alvorlig sykdom. Andre land har valgt å avvente situasjonen fordi beskyttelsen mot alvorlig sykdom holder seg godt, og for å sikre at en ny vaksinedose blir gitt nærmere en ny forventet smittebølge.

Ifølge siste ukesrapport har 53 prosent av hele befolkningen fått oppfriskningsdose.

Av de over 65 år har 90 prosent tatt en tredje dose.

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. koronavaksine