PST: Økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger i Norge

Det er økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger i Norge, ifølge PST. Og konspirasjonsteorier om korona er et samlende tema.

Hans Sverre Sjøvold er sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Fredag la de frem sin årlige trusselvurdering.

– Vi er jo ikke noe meningspoliti, sier Hans Sverre Sjøvold til Aftenposten.

Han er sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Fredag la PST frem sin årlige nasjonale trusselvurdering. Der skriver tjenesten at de registrerer økt aktivitet fra personer som har antistatlige overbevisninger.

Med det menes folk som hevder staten ikke har noe grunnlag for maktutøvelse og som mener lover og regler er maktmidler som krenker borgeres frihet og suverenitet.

Trusselen kommer fra personer som radikaliseres av konspirasjonsteorier. PST vurderer det imidlertid som lite sannsynlig at personer med slike overbevisninger vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge.

– Det er en trend vi ser. Nå har jo ikke dette gitt seg noen dramatiske utslag i Norge, men vi har sett det i andre land, sier Sjøvold.

På spørsmål fra Aftenposten om når denne typen miljøer blir et ansvar for PST, svarer han:

– Når noen går over til å bruke vold for å få frem sine standpunkt. Det har vi ikke sett i Norge, med ett unntak. Vi hadde et anslag mot en vaksinestasjon i Oslo. Det var mer et ordensproblem og ikke vårt ansvar.

Fredag la «de hemmelige tjenestene» frem sin trusselrapport. Fra venstre Etterretningstjenestens sjef, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste Hans Sverre Sjøvold og Nasjonal sikkerhetsmyndighets leder Sofie Nystrøm.

– Korona en samlende konspirasjon

Ifølge PST deles store mengder «propaganda» og konspirasjonsteorier i flere norske og internasjonale nettfora. Ideene her i landet, påvirkes og sammenblandes med ideer fra utlandet.

For eksempel er konspirasjonsteorier som hevder at verden styres av en hemmelig global elite med en ondsinnet plan, blitt mer fremtredende blant antistatlige sympatisører, mener PST.

Retorikken som sees, inneholder hets, hatefulle ytringer, trusler og oppfordringer om å utføre volds- og terrorhandlinger.

Og spesielt konspirasjonsteorier om koronapandemien fremheves som et samlende tema for denne gruppen i år. Teorier om at korona er skapt av myndighetene for å kontrollere befolkningen, og at vaksinering vil medføre massedød, er blant de vanligste konspirasjonene, ifølge trusselvurderingen.

PST sier de forventer at diskusjoner om nasjonale tiltak, vaksinepass og vaksinering, særlig knyttet til barn og unge, vil skape engasjement.

PST mener vaksinesentre kan være potensielle mål for angrep.

Mener vaksinesentre kan være mål

I flere land er det registrert en økning i vold og sabotasje som er motivert av antistatlige ideer de siste årene. De siste ukene har Canadas hovedstad Ottawa vært blokkert av lastebilsjåfører. De stanser også en stor del av handelen mellom Canada og USA. Aksjonene sprer seg til flere land.

– Situasjonen i Canada illustrerer godt det vi sier. Vi ser det i andre land også. Det har vært store ordensmessige problemer. Det er et ansvar for det ordinære politiet. Men i den grad noen skulle ty til vold for å fremheve egne standpunkter og teorier, blir det et ansvar for oss.

Mål for angrep har primært vært statlige institusjoner og vaksinesentre. PST mener sannsynlige mål for et eventuelt angrep i Norge, så lenge koronapandemien pågår, er steder og personer som assosieres med vaksinasjonsprosessen og sentrale aktører i myndighetenes håndtering av pandemien.

I januar i år møtte rundt 30 vaksinemotstandere opp for å demonstrere ved et vaksinesenter på Tøyen i Oslo, ifølge VG. Rundt 10 fikk pålegg om å gå ut av vaksinesenteret. To av dem nektet og ble tatt med av politiet.

Tidligere i januar kom det også frem at direktør Camilla Stoltenberg og flere andre ansatte i Folkehelseinstituttet (FHI) er blitt truet på livet i pandemien. En rekke trusler om vold og drap er blitt anmeldt.

Direktør Camilla Stoltenberg og andre ansatte i Folkehelseinstituttet (FHI) er truet på livet i pandemien.

Trekker frem Russland og Kina

I trusselvurderingen skriver PST at flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord og at russiske og kinesiske tjenester utgjøre den største trusselen i Norge i 2022.

De skriver også at flere statlige aktører det neste året vil kartlegge og overvåke personer bosatt i Norge. Hensikten er å hindre eller slå ned politisk motstand.

Ifølge PST er det personer med høyreekstrem eller ekstrem islamistisk overbevisning som vil utgjøre den største terrortrusselen mot Norge det kommende året. De vurderer det som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.