Utbrent russisk tråler har etterlatt seg oljesøl

Kystverket har beregnet at mellom 500 og 7000 liter diesel har lekket ut i sjøen i Kirkenes som følge av brannen i en russisk fiskebåt.

Tråleren «Tamango» lå til kai i Kirkenes da den begynte å brenne i 14-tiden søndag. Ingen ble skadet, og den brennende tråleren ble slept vekk fra havnen etter at den fikk slagside.

Nå ligger den delvis på land i bukten Ellinghamn, fem kilometer nord for Kirkenes, skriver NRK.

– Brannen er mer eller mindre slukket av seg selv, men vi har ikke kunnet gått om bord da båten ikke er skikkelig sikret, sier varabrannsjef Oddleif Wara ved Sør-Varanger Brannvesen til kanalen.

Jobber for å hindre ytterligere lekkasje

Det er lagt oljelenser rundt fartøyet for å hindre forurensning, men det har likevel lekket diesel ut i fjorden. Utslippet er på mellom 500 og 7000 liter, opplyser vaktleder Ove Njøten i Kystverket.

Han påpeker at det er snakk om et tynt oljelag.

– De mengdene diesel som er på utsiden, de er ikke noe vi får gjort noe med. De vil naturlig brytes ned, både gjennom fordampning og naturlig nedblanding i vannmassene.

Det jobbes nå med å hindre videre lekkasje fra båten med 47 tonn diesel om bord.