Norge

Byggesaker venter i kø

Kommunen taper flere hundre tusen kroner på at de ikke får unna sakene.

  • Forf>
  • <forf>wasim K. Riaz <

Hundrevis av Oslo-folk kan trøste seg med at de slipper å betale flere tusen kroner i saksbehandlingsgebyr fordi Plan— og bygningsetaten ikke klarer å overholde saksbehandlingsfristene. Etaten er overlesset med byggesaker og de siste månedene har saksmengden bare økt. Etaten regner med at den har tapt flere hundre tusen kroner på treg saksbehandling. Bare for januar er tapet anslått til cirka 100 000 kroner. - Vi er i en markedsstyrt bransje. Det har vært hektisk på byggemarkedet den siste perioden, derfor sliter vi med saksbehandlingstidene, forklarer avdelingsdirektør Erik Øhn.

6515 saker

Etaten sliter med å overholde fristene i alle typer saker. På enkelte saker er behandlingstiden det dobbelte av det den var for ett år siden. For enkle tiltak og behandlingsmeldinger har saksbehandlingstiden økt fra tre til seks uker. Flere Oslo-folk har ventet i over seks måneder for få å søknadene behandlet. I begynnelsen av måneden hadde etaten 101 saker der fristen var oversittet. Det er den store byggevirksomheten i hovedstaden som får skylden for dette. I 2005 fikk etaten 6515 byggesøknader, mot 4865 saker i 2003. Per Rygh, konkurranse-sekretær i Norske Arkitekters Landsforbund, har fått flere meldinger fra sine medlemmer som merker at etaten sliter. - Flere arkitekter melder om at de får sakene sine i retur på grunn av filleting. Som regel kan dette ordnes opp via telefon, men saksbehandlerne sender søknaden tilbake, sier Rygh.Han mener at lang saksbehandlingstid skaper usikkerhet, og kan føre til økonomisk tap hos utbyggerne.- Arkitektene har jo press på seg fra utbyggere som kanskje står klare for å grave.

Send elektronisk

Bjørn Schem, daglig leder i Mesterhus i Oslo, har også merket de lange saksbehandlingstidene. Han råder kollegene til å sende elektroniske søknader.Etaten har leid inn seks medarbeidere for å ta unna køene, og regner med å være à jour til sommeren.

Byggeboomen gjør at mange må vente i et halvt år før de får byggesaken sin behandlet.