Norge

Innbruddstyver skal slippe fengsel

Justisminister Knut Storberget vil fjerne småkriminelle vinningsforbrytere og narkotikamisbrukere fra fengslene. Sammen med promillekjørerne skal de jobbe seg tilbake til samfunnet.

  • Forf>
  • <forf>arild M. Jonassen <

Ferske tall fra Justisdepartementet viser at det slik er mulig å rydde plass i fengslene til de farligste kriminelle. Totalt 1100 av 2500 straffedømte er vinningsforbrytere med dom på inntil ett års fengsel, grensen oppad for å få samfunnsstraff.— Så mange som syv av ti i soningskø har fått en dom på mindre enn 90 dagers fengsel. Det er i denne gruppen det først skal satses på samfunnsstraff, sier justisminister Storberget. I den nåværende soningskøen gjelder dette drøyt 750 vinningskriminelle, nær 250 narkotikadømte og 450 promillekjørere.

Krever mer penger.

Allerede før sommerferien vil Regjeringen lansere sin handlingsplan for fjerning av soningskøene, med sterk satsing på friomsorgen. Det er behov for mer ressurser for å organisere den økte satsingen på soning i frihet. 70 prosent av samfunnsstraffen skal bestå av samfunnsnyttig arbeid, som f. eks. restaurering av fyr. Programtilbud gis til promillekjørere og andre som skal lære bedre å mestre rusproblemer.

Vinn-vinn.

Storberget er ikke i tvil om at både samfunnet og de dømte er tjent med at de settes i arbeid fremfor soning i fengslene. Hele 80 prosent av de yngste lovbryterne begår nye lovbrudd etter første gangs soning. - Med samfunnsstraff får vi en vinn-vinn-situasjon. Langt færre begår nye lovbrudd etter samfunnsstraff enn etter soning bak murene. Mener vi med denne kunnskapen at fengslene skal fylles med promillekjørere når samfunnsstraff gir færre gjengangere med promille bak rattet, spør Storberget.- Gjennom soning ute i samfunnet får de nye sosiale relasjoner. De gjør opp for seg på en positiv måte. Slik tar vi på alvor også de som rammes av kriminaliteten. Det gavner oss alle om færre forbryter seg igjen, sier Storberget.

Ansikt til ansikt?

Justisministeren vurderer tiltak som gjør at flere av lovbryterne kan møte sine ofre ansikt til ansikt og slik beklage det gale de har gjort, hvis den fornærmede samtykker. Det gis også mulighet for å gjenopprette skaden, slik praksis er i megling i konfliktråd.Offisielle tall viser at 2500 dømte nå står i soningskø. Dette tallet er det som nå er brutt ned på typer forbrytelser. Gevinsten vil bli enda større med den reelle soningskøen på 4300 straffedømte. Den inkluderer dem som har fått soningsutsettelse og de som unnlater å møte til soning.

Justisminister Knut Storberget. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN