Norge

Ny risikovurdering fra FHI: Omikron vil «i betydelig grad» forverre sykdomsbyrden

Omikronvarianten vil sannsynligvis «i betydelig grad» forverre sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenestene, ifølge FHI.

FHI kom tirsdag med ny risikovurdering. Den viser at omikron kom til Norge med minst ti reisende fra Sør-Afrika.
 • Per Anders Johansen
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist

Tirsdag kom FHI med en ny risikovurdering.

Situasjonen i pandemien er «alvorlig», ifølge FHI.

«Det er ingen sikre tegn på at situasjonen er i ferd med å snu.»

Omikronvarianten er kommet til Norge med minst ti reisende fra Sør-Afrika.

Derfor er varianten løs nå. FHI regner med at varianten er betydelig mer utbredt i Norge enn de offisielle tallene gir inntrykk av.

Senest i januar vil omikron være den dominerende varianten i Norge, antar FHI.

Slik vurderer FHI omikron nå

FHI har oppdatert sine vurderinger av den nye varianten omikron.

 • «Det er lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom hos vaksinerte, kanskje gir den mindre alvorlig sykdom», skriver FHI.
 • Det er sannsynlig at omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, og at den senest i januar 2022 er blitt dominerende i Norge.
 • FHI regner med at vaksinasjon vil gi høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett variant.

Men selv om det er lite sannsynlig at omikron gir mer alvorlig sykdom, tror FHI at den vil få store konsekvenser.

Hvilke følger vil omikronvarianten få?

Både sykehusene og helsetjenesten i kommunene vil får det tøffere når den nye varianten overtar, frykter FHI.

«Omikronvarianten vil sannsynligvis i betydelig grad forverre den sykdomsbyrden og helsetjenestebelastningen som covid-19-epidemien allerede gir», skriver FHI.

«Varianten vil sannsynligvis etablere seg i Norge og i løpet av noen uker bli dominerende.»

Men FHI innrømmer at det er stor usikkerhet rundt dette.

«Det er derfor nødvendig med sterkere tiltak mens man får større oversikt og kunnskap og får vaksinert flere», mener FHI.

200 nye koronapasienter forrige uke

Antallet innlagte pasienter har økt jevnt i november.

Veksten har vært langt lavere enn FHI og Helsedirektoratet tidligere har antatt. For tre uker siden estimerte FHI at tallet ville ligge over 600.

Nå venter FHI at syketallene vil stige betraktelig.

Antallet innleggelser i uke 48 ventes å bli over 200.

6. desember lå det 295 pasienter på norske sykehus med korona.

Samtidig tyder FHIs siste estimater på at veksten i antallet pasienter er i ferd med å bli stabilisert.

21. desember estimerer FHI at det kan ligge 230–240 koronapasienter på sykehusene, altså færre enn i dag. Med 95 prosents sikkerhet ligger det mellom 130 og 420 koronapasienter på sykehusene ved juletider.

Anslagene tar ikke hensyn til effekten av tiltakene som nå settes i verk.

Frykter uvanlig sterk influensa

FHI er bekymret for den kommende influensasesongen.

De frykter det kan komme en uvanlig sterk influensaepidemi fra slutten av desember eller i januar. Likevel tror de det er sannsynlig at influensaepidemien også denne vinteren blir mye mindre enn normalt.

Det skyldes smitteverntiltakene i befolkningen, både i Norge og andre land.

Syke ansatte og fulle sykehjem

FHI presiserer at belastningen på helsetjenesten denne høsten og vinteren er sammensatt.

Dette skyldes også høyt sykefravær blant helsepersonell og problemer med å hente helsepersonell fra andre land.

Særlig trekkes det frem at det er nesten umulig å få plass på sykehjem. Det betyr at en del eldre blir liggende på sykehus fordi det ikke er plass til dem i kommunene.

Har varslet tiltak

Regjeringen har invitert til pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag kl. 19.00. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

Helseminister Ingvild Kjerkol varslet mandag at det vil komme inngripende tiltak.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Omikron-varianten