Norge

Nå skal eldre, friske nordmenn få en tredje vaksinedose

På en pressekonferanse i dag sa Bent Høie at de følger FHIs råd. Nå skal alle over 65 år få tilbud om en tredje vaksinedose.

Helseminister Bent Høie sier eldre nå vil få tilbud om en oppfriskningsdose.
 • Margrete Sveinsdatter Rydjord
  Journalist
 • Magnus Kallelid
  Journalist
 • Sigrid Gausen
  Journalist

Denne uken anbefalte det europeiske legemiddelverket (EMA) en tredje vaksinedose mot korona for personer med sterkt svekket immunforsvar.

De ba også alle europeiske land vurdere om de vil tilby en tredje dose, en såkalt boostervaksine, til alle sine friske innbyggere mellom 18–55 år.

I Norge får noen pasientgrupper med nedsatt immunforsvar allerede tilbud om en tredje dose. Det har foreløpig ikke vært aktuelt for resten av befolkningen.

Men nå skal også eldre nordmenn over 65 år få tilbud om en tredje vaksinedose.

Vil gi oppfriskningsdose

Høie sier det er pfizervaksinen som vil bli brukt når denne skal gis.

Det kaller FHI for en oppfriskningsdose. Denne dosen skal bidra til å opprettholde effekten av vaksinen hos personer som allerede har hatt god effekt av den.

– Vi håper at oppfriskningsdoser skal gi en forlenget beskyttelse, sier helseminister Bent Høie.

– Det er usikkert hvor mye bedre beskyttelsen blir med en oppfriskningsdose. Men vi har vurdert det som sannsynlig at det vil gi en bedre beskyttelse for de aldersgruppene vi nå anbefaler en oppfriskningsdose til.

Det sa vaksinesjef Geir Bukholm i FHI på pressekonferansen tirsdag.

Personer med immunsvikt som ikke har hatt god nok effekt av to doser, skal også få tilbud om en ekstra dose med Pfizer eller Moderna. Denne dosen kan gis minst 28 dager etter andre dose.

Prioriteringen vil følge de tidligere vaksineringene, hvor de som er 85 og eldre blir prioritert først. Sykehjemsbeboere er også peioritert først. Deretter kommer de fra 75 til 84 år. Til slutt er de i aldersgruppen 65 til 74 år.

– Det er begrenset kunnskap om dette, men FHI mener nytten trolig overstiger risikoen hos eldre. Det skyldes blant annet at eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom, og at det er lengst siden de ble fullvaksinert, sier Høie.

Vurderer boosterdose til helsepersonell

FHI vurderer nå om helsepersonell også bør få en oppfriskningsdose.

Formålet vil være å hindre smittespredning, sier Bukholm.

– Det er først og fremst for å redusere sjansen for videre smitte til utsatte personer.

Helsepersonell under 65 år er godt beskyttet med to doser, sier Bukholm.

Det er foreløpig ikke aktuelt med en oppfriskningsdose til resten av befolkningen, legger han til.

FHI anbefaler nå boosterdose til de eldre aldersgruppene, så lenge den er godkjent av EMA, skriver de i sin anbefaling tirsdag.

Boostervaksinasjon er ikke godkjent av EMA ennå, men slik godkjenning er ventet i løpet av kort tid. Det skriver FHI.

Dosen bør fordeles trinnvis blant eldre, helt ned til 65 års alder. Eldre bør få den minst seks måneder etter andre dose, mener FHI.

I dag skal EMA også presentere sine vurderinger av om det er hensiktsmessig å gi en tredje Pfizer-dose til alle over 16 år.

Dette gjør boostervaksinen

Hva slags effekt har boostervaksinen? Når man tester en vaksines effekt, måler man hvor mange antistoffer den produserer. Disse stoffene trenger kroppen for å ta knekken på koronaviruset.

Men like viktig er det at den gir en beskyttelse som varer på sikt, påpeker Steinar Madsen. Han er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Da trenger man et immunforsvar som husker, såkalt immunologisk hukommelse. Boostervaksinen bidrar til dette.

– Når man snakker om vaksiner, har det vært mye fokus på antistoffer. Men det er også viktig at celler som også kan angripe virus, har hukommelse. Hvis du blir utsatt for en infeksjon på et senere tidspunkt, vil immunforsvaret huske dette, sier Madsen.

En studie av 300 personer mellom 18 og 55 år viser at boosterdosen gjør at antistoffene øker raskt. Dose tre motvirker viruset bedre enn etter dose to.

Madsen vil ikke selv ta stilling til om Norge bør gjennomføre boostervaksine og sier det er opp til Folkehelseinstituttet å avgjøre. Legemiddelverkets oppgave er kun å godkjenne bruken av vaksinen.

– Men det er selvfølgelig betryggende når man skal gjøre disse vurderingene, at EMA har godkjent dem, sier Madsen.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Janssen-vaksinerte bør ta ekstra dose

I Norge er det registert at omtrent 4000 personer har fått Janssen-vaksinen. Den består av kun én dose.

Bukholm forklarer at man har sett at den gir noe lavere beskyttelse mot infeksjon enn de som har fått to doser med en mRNA-vaksine.

Spesielt er beskyttelsen mot deltavarianten høyere ved to doser mRNA-vaksine enn ved én dose Janssen-vaksine.

– Vi anbefaler derfor at de som har fått én dose med Janssen- vaksine, tar en dose mRNA-vaksine. Det er for å øke beskyttelsen mot smitte ved koronavirus og også beskyttelsen mot alvorlig sykdomsforløp, sier Bukholm.

Det bør gå 8-12 uker mellom én dose med Janssen-vaksinen og en ekstra dose med mRNA-vaksinen.

Disse europeiske landene tilbyr tredje dose

I Europa er man delt i spørsmålet om en boosterdose.

Noen land tilbyr allerede boosterdoser til innbyggere som er fullvaksinerte.

Disse landene er:

 • Østerrike
 • Romania
 • Russland
 • Serbia
 • Slovakia
 • Tsjekkia
 • Ungarn

Det er også mulig at flere land vil følge etter dersom EMA i dag kommer frem til at det er hensiktsmessig å gi en tredje dose med Pfizer-vaksinen til alle over 16 år.

Flere europeiske land tilbyr nå en tredje dose kun til folk med svekket immunforsvar, eldre og/eller ekstra utsatt helsepersonell. Dette gjelder i:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Irland
 • Italia
 • Litauen
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Tyskland

Kilde: Reuters

Ber om at man venter med boosterdoser

Nå er totalt 61 prosent av EUs befolkning fullvaksinert.

Kun tre land har vaksinert over 75 prosent av innbyggerne sine. Dette er Island, Malta og Portugal.

Det bekymrer Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC).

De sier at det nå er en risiko for at smitten øker fremover og frykter flere sykehusinnleggelser og dødsfall de neste seks ukene, skriver Reuters.

Men samtidig tar flere nå til orde for at afrikanske land bør få flere vaksinedoser, før andre land tilbyr en boosterdose til sine fullvaksinerte innbyggere. Kun seks prosent av Afrikas befolkning er vaksinert.

Det bekymrer mange.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle land som vurderer boosterdoser å vente til en større del av verdens befolkning er blitt vaksinert.

Les også

 1. Israel skjerper vaksinekrav. Krever tredje dose for kafébesøk.

 2. EMA anbefaler en tredje vaksinedose til personer med svekket immunforsvar

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Legemiddelverket