Norge

Her er alle svarene om E18 etter erklæringen fra det nye byrådet

Aftenposten har samlet all ny informasjon om E18 med utgangspunkt i byrådserklæringen. Høyre i Akershus kaller den en krigserklæring mot Oslopakke 3.

Gigantprosjektet vakler. Flere politikere har kommet med krav om en fornyet plan for E18, som er Norges kanskje mest trafikkerte vei. Byårdserklæringen blir avgjørende for veiens fremtid. Slik kan nye E18 bli seende ut ved Ramstadsletta. Høvik kirke kan skimtes i det fjerne.
 • Sveinung Berg Bentzrød Wasim Riaz Karen Tjernshaugen

— Dette er dramatisk. Dette er en torpedering av E18-prosjektet og en krigserklæring mot Oslopakke 3, sier Hårek Elvenes (H) fra Akershus.

Han mener det i praksis er det motsatte av god miljøpolitikk.

— Dette er å lukke øyene og la være å gjøre noe med trafikkavviklingen i hovedstadsområdet. Bussene, som skal ta 55 prosent av veksten i persontransport, kommer ikke frem. 10.000 plages av forurensning og støy fra E18 i dag. Hvor er miljøaspektet, spør han.

— Dette er et eksempel på en total styringssvikt fra politikere som er valgt for å løse samfunnsoppgaver, legger Elvenes til.

Hvor mye kan egentlig reforhandles av Oslopakke 3?

Det spørsmålet stiller mange seg nå. Svaret er: I prinsippet alt, men i realiteten ikke så mye. Ingen av prosjektene er i og for seg fredet, og hvert fjerde år - ev. oftere - endres porteføljen av prosjekter.

Men i realiteten skal det mye til å flytte på de store prosjektene, som det har vært bred enighet om.

Både Oslo og Akershus må forholde seg til de målene Stortinget har bestemt for transportutvikling, og E18 er en riksvei, en vei som som håndteres av staten.

Blir ikke partene enige om en ny Oslopakke 3 vil gjeldende avtale bli stående.

Hva betyr «kapasiteten på E18 vestkorridoren skal ikke økes»?

E18 ble selve hovedtemaet under fremleggelsen av byrådserklæringen mandag formiddag. Nå lurer mange på hva som skjer med det store veiprosjektet.

— Kapasiteten på E18 vestkorridoren skal ikke økes, fastslo MDGs Lan Marie Nguyen Berg under fremleggelsen av erklæringen.

Lan sier også at det som skal skje med E18 skal skje langs dagens trasé.

— Det blir ingen utvidelse av E18, konstaterer påtroppende ordfører Marianne Borgen fra SV.

På pressekonferansen ble det stilt spørsmål om:

 • Betyr dette at E18 blir værende som i dag?
 • Hva med planleggingen som pågår?
 • Hva med varetransport?
 • Hva med miljøfelt?
 • Hva med Oslopakke 3 og Akershus-partienes holdninger?
  Lan Marie Nguyen Berg svarte:
Det nye byrådet, som ønsker å kalle seg byregjering.

— Veikapasiteten skal ikke økes i eller inn til Oslo. Men vi kan se på støyskjerming, sykkelveier og andre utbedringer, så lenge det ikke øker veikapasiteten, sa hun.- Det kan komme miljøfelt på veier der det er plass til det, for å omdisponere veikapasiteten til dem som trenger det, uten at veikapasiteten utvides. Vi bygger ikke ut noe mer vei. Varetransport skal prioriteres over privattransport, sa hun også.

Marianne Borgen fulgte opp:

— Det går an å gjøre noen viktige grep på dagens E18. Det som er viktig er å ha en effektiv kollektivtrafikk, slik at man kommer raskt til og fra jobben. Når vi ønsker å redusere privatbilismen må vi bygge opp kapasiteten for kollektivtrafikken. Fremkommelighet er viktig. Mange har også anbefalt miljøfelt, sa hun.

— Vi tror det er fullt mulig å få til gode endringer innenfor kapasiteten som finnes i dag, på bekostning av ren privatbilismen, sa hun også.

Slik svarte Raymond Johansen

Om planleggingen som pågår, sa Raymond Johansen:

— Den fortsetter inn til nye vedtak. Og nye vedtak er ikke klare før reforhandlingen av Oslopakke 3.

Om Oslopakke 3 og partiene i Akershus sa han:

— Vi har nå konsentrert oss om å få enighet mellom partiene her foran reforhandling av Oslopakke 3.

Om hvordan han skal overtale Ap i Akershus og de andre partiene her om den nye linjen for E18?

— Vi må overbevise dem gjennom kraftfull argumentasjon, og komme frem til enighet.

Fra v: Marianne Borgen, SV, Raymond Johansen, Ap og Lan Marie Nguyen Berg, MDG.
 • I mer enn 40 år har man planlagt ny E18 mellom Asker og Lysaker. Uten at én meter vei er bygget. Her kan du lese om hvorfor.
  Berg (MDG) kalte Oslopakke 3 en «gammeldags» avtale, som handler om å øke veitransport.

— Vi trenger en pakke som følger opp klimamålsettingene, sier Lan.

Dette står det om E18 i den skriftlige byrådserklæringen:

 • Med utgangspunkt i klima- og miljømålene, vil byrådet gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo. Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes.
 • Arbeid med prosjektering, regulering og grunnerverv som bygger opp under økning av veikapasiteten må stanses.
 • Byrådet er åpne for å diskutere tiltak for å redusere trafikkbelastning, støy og forurensing på dagens E18, herunder løsninger for byutvikling i Sandvika, Asker og Filipstad. Forutsetningen er en miljøvennlig, knutepunktbasert utvikling og at veikapasiteten ikke økes.

Her mangler det fullstendige svar om E18:

 • «Ingen kapasitetsøkning», gjelder dette hele strekningen Asker-Oslo, strekningen Asker-Lysaker eller gjelder den bare trafikk inn til Oslo sentrum?
 • (Her er det et faktum at det ikke er planlagt en meter med mer asfalt i planen Veivesenet jobber etter, mellom Lysaker og Oslo.)
 • Gjelder «ingen kapasitetsøkning» trafikken totalt sett? Bare privatbiler? Privatbiler minus utslippsfrie biler?
 • I hvilke felt skal varebiler/nyttetransport/omsorgstransport/tungtransport/utslippsfri transport få kjøre?
 • Blir det eller blir det ikke «miljølokk»/tunneler ved Sandvika, Asker og ev. Høvik?
 • Hva skjer med Oslopakke 3)
  Aftenposten har stilt disse spørsmålene. Raymond Johansen svarer, først om hvorvidt «ingen kapasitetsøkning» betyr hele strekningen Asker-Oslo:

— For oss er det viktigst å ta hensyn til biltrafikken inn til Oslo sentrum. Vi ser også behovene for at Asker og Sandvika ikke vil være delte samfunn, med støy fra E18.

- Er dere åpne for miljølokk?

— Ja, det er vi tydelige på.

- Gjelder «ingen kapasitetsøkning» alle typer trafikk?

— For så vidt gjør det det. Men det gjelder først og fremst privatbiler. Det er mye næringstransport som skal inn til Oslo. Vi må finne tilpasninger, sier Johansen.

MDG vil ha både kollektivfelt og miljøfelt

— Vi vil ikke ha mer kapasitetsøkning hverken i Oslo eller i Asker og Bærum, sier Lan Marie Nguyen Berg til Aftenposten.

— Det nye byrådet ønsker derimot et eget miljøfelt i tillegg til dagens kollektivfelt. Det nye feltet skal blant annet brukes av elbiler, sier hun.

Spørsmålet er hvor miljøfeltet skal ligge? Skal det ligge utenfor kollektivfeltet fremstår det som en ny oppskrift på kaos. Da må alle kjøretøyene her krysse inn forbi bussene, frem og tilbake. Problemet blir større jo flere kjøretøy som sendes inn i miljøfeltet, varetransport, tungtransport og så videre.

Å kutte hvert femte kjøretøy gir enorme konsekvenser

— Vi vil ikke bygge ut mer vei. Målet er å redusere trafikken med 20 prosent på fire år, sier hun

20 prosent er enormt mye. Frem til i dag har ambisjonene vært å holde trafikkveksten på et nullnivå. Flere spør om realismen i MDGs mål.

Raymond Johansen (Ap) sier det er privatbilene de vil til livs.

Dette er viktig kunnskap om E18, om du ønsker oversikt over prosjektet:

Les også

11 ting å vite om E18

Hva med vedtakene som er gjort om E18?

Så sent som i juni i fjor vedtok Oslo og Akershus at E18 skal være et byutviklingsprosjekt som skjermer mot lokalforurensning, innebærer utstrakt bruk av tunneler, separat vei for buss og ny bussterminal på Lysaker.

Om byrådet fortsatt støtter dette er uklart. Samtidig har Stortinget faktisk bestemt at E18 Ramstadsletta-Lysaker skal bygges.

Byrådet har ikke styringsrett i Bærum eller Asker

— Jeg forstår at Raymond Johansen er enig med oss i at vi skal fortsette inntil vi får nye signaler, sier Knut Gløersen, prosjektleder for E18 vestkorridoren.

Knut Gløersen og kommunikasjonsrådgiver Benedicte Petersen fra E18-prosjektet i Statens vegvesen.

— Det er til slutt samferdselsministeren som er vår politiske overordnede. Vi må få noe nytt derfra før vi endrer. Samtidig må vi se hva som ligger i signalene som kom under byrådserklæringen. - Dere fortsetter, gjelder det også å kjøpe eiendommer?

— Ja, inntil videre så går også det arbeidet videre. I statsbudsjettet for 2016 er det foreslått 200 millioner til dette. Men vi må også ta høyde for at det er brakt inn usikkerhet rundt prosjektet.

- Hva med å nedskalere prosjektet?

— Vi har sett på mulig slanking. Beregninger som er usikre viser at bompenger kan være så «trafikk-avvisende» at trafikken inn mot Oslo vil holde seg på dagens nivå, all trafikk inkludert.

— Vi har nylig satt fullt trykk på å finne gode løsninger for bompenger, sier Gløersen.

- Kan byrådspartiene bestemme om E18 Slependen-Lysaker?

— Her er det formelt Asker og Bærum som er planmyndighet. Oslo kan ha innsigelser, og kan også påvirke under reforhandling av Oslopakke 3. Men de har ingen direkte styring, sier Gløersen.

Marianne Aasen (Ap): - E18 kommer uansett

— Ny E18 kommer. Dagens vei er gått ut på dato. Den kan ikke gjøres mer miljøvennlig enn den er, sier Marianne Aasen (Ap).

Hun er valgt inn på Stortinget fra Akershus.

— Det vil også være veldig vanskelig ikke å gi Akershus pengene til veien. Da må disse pengene i så fall brukes på vei andre steder i Akershus, som også vil øke kapasitet inn mot Oslo, sier hun.

— Jeg fikk med meg at Lan Marie Nguyen Berg kalte pakken gammeldags. Det må man gjerne mene. Men Oslopakke 3 er en kjempesuksess fordi vi har like mange privatbiler inn i Oslo i dag som i 2007. Klarer vi ikke finne en balanse i løsningen så ryker hele Oslopakke 3, legger hun til.

- Full forvirring om hva byrådet egentlig mener

— Det er full forvirring om hva politikken til det nye byrådet egentlig innebærer, sier Linda Hofstad Helleland (H).

Hun leder i transportkomiteen på Stortinget.

— SV sier at de har vunnet frem og torpedert E18, og at de sier nei til prosjektet slik det fremstår i dag. Ap toner dette ned og fremstiller det som at det de legger frem nå er et forhandlingsutspill. Det er helt umulig å forstå hva det egentlig er de har blitt enige om, mener hun.

Les også

 1. 8 spørsmål og svar om hva det betyr at Oslo sentrum skal bli bilfritt

 2. Dette må politikerne gjøre for å få til bilfritt sentrum innen 2019

 3. Rødt sier ja til samarbeidsavtale med det nye byrådet

Les mer om

 1. Samferdsel