Norge

Miljøpartiet sier de nesten savner Tine Suntoft når de hører Vidar Helgesen

Venstre ber statsministeren ordne opp. Miljøpartiet sier det savner Tine Suntoft etter at Helgesen sier at han ikke kan garantere klimakutt de beste to årene.

ta9049ef_doc6m74rgfnd11108bnho12-DWepJxAkMi.jpg Foto: Nesvold, Jon Olav

 • Asbjørn Bakke

Venstres leder Trine Skei Grande ber statsminister Erna Solberg rydde opp i uklarhetene etter klimaminister Vidar Helgesens intervju med Aftenposten.

-Utslippsreduksjonen de neste to årene påvirkes ikke av beslutninger denne regjeringen gjør, sa klimaminister Vidar Helgesen til Aftenposten.

 • Les intervjuet med Vidar Helgesen her: Jeg skal være varsom med å love noe som helst
  Det får støttepartiet Venstre til å frese:

-Vi har tidligere fått på plass en del tiltak som gir kutt i klimagassutslipp både når det gjelder miljøvennlig drivstoff, mer miljøvennlige biler, kollektivtranport og jernbane. Venstres samarbeid med denne regjeringen forutsetter en politikk som gir reelle kutt i klimautslippene, forklarer Skei Grande via partiets informasjonstjeneste.

Hun minner om at Regjeringen har forpliktet seg seg til kutt i klimautslipp både i samarbeidsavtalen og i statsbudsjettet. I tillegg forutsetter Paris-avtalen at regjeringen må skru sine klimaambisjoner kraftig opp. Klimaministeren sår i dag tvil om regjeringens ambisjonsnivå om klimakutt.

 • Vil du lese de andre partienes reaksjoner : Klikk her.
  — Klimaministeren er satt til å gjøre en jobb for å sikre fremtidige generasjoner renere luft, et bedre klima og flere grønne arbeidsplasser. Statsminister Erna Solberg børnå avklare om denne regjeringen har tenkt å følge opp samarbeidsavtalen som slår fast at klimaforliket skal forsterkes og ikke minst budsjettavtalen som blant annet slår fast at vi skal legge om til et grønnere skattesystem som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjon i klimautslippene, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Savner nesten Suntoft

-Jeg hadde ikketrodd jeg skulle si dette, men disse uttalelsene fra Helgesen får megnestentil å savne Tine Sundtoft, sikriver stortingsrepresentanjt og talsperson, Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne i en e-post via partiets informasjonstjeneste.

-Når Helgesen hevder at han ikke kan påvirke utslippene de neste to årene er det en ansvarsfraskrivelse av dimensjoner. Når Helgesen signaliserer at utslippene i Norge kan ha steget i 2015, samtidig som han ikke kan love lavere utslipp før2017 sier han i praksis at regjeringen eri ferd med å rote bort fire nye år i klimapolitikken, forklarer han.

-Miljøpartiet De Grønne bidrar gjerne med en lang liste over tiltak Helgesen kan gjennomføre hvis han bare vil: øke drivstoffavgiften, legge om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, øke satsene i den nye flyseteavgiften, øke CO2-avgiften på sokkelen, legge til rette for mer veiprising, sette av mer penger til å bedre kollektivtilbudet i kommunene og sørge for en skikkelig utbygging av ladestasjoner for elbiler, minner Hansson om.

Vil du lese mer fra Aftenpostens serie kloden vår -

 1. Les også

  Dette ødelegger byluften | Britt Ann Høiskar, Cristina Guerreiro, Ingrid Sundvor

 2. Les også

  Få sjøfugl kolliderer med vindmøller | Harald Dirdal

Flere artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Venstre-topp: Budsjett uten reelle klimakutt setter samarbeidet med H/Frp «i spill»

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Forskerne om det «grønne skatteskiftet»: – Det er ikke grønt, det er grått

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Erna Solberg er forsynt med grønt | Trine Eilertsen

 4. NORGE
  Publisert:

  Bare to EU-land får like strenge klimakrav som Norge

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Setningen som reddet budsjettet i fjor, ble Solbergs snubletråd i år

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Venstre om statsbudjsettet: - Ikke grønt, men svart skifte