Politiet etter brokollapsen: – De sakkyndiges vurderinger blir avgjørende

Politiet skal finne årsaken til at Tretten bro kollapset. – De sakkyndiges vurderinger om årsaken er det fundamentale for etterforskningen, sier påtaleansvarlig. Samtidig ber de om videoopptak fra lastebiler.

Tretten bro har tre spenn. Alle tre falt ned under kollapsen. Broen er laget av tre.

Politiet har allerede sikret seg mange bevis i jakten på årsaken til at Tretten bro kollapset klokken 07.33 mandag morgen.

  • De har avhørt førerne av den ene personbilen og den ene lastebilen som var på broen da den kollapset.
  • De har også avhørt de første øyenvitnene som kom til stedet.
  • Politiets kriminalteknikere har vært på plass for å ta bilder av restene av broen. Bilder som kan vise hvor det er bruddskader på broen.
  • Krimteknikere vil vurdere å være til stede når bergingen og rivningen av broen iverksettes for å eventuelt sikre ytterligere bilder av broen og konstruksjonen.

For å komme et skritt videre, må politiet nå få hjelp av folk som har spesiell kompetanse. Det opplyser påtaleansvarlig, som er politiadvokat Hans Petter Ommedal i Innlandet politidistrikt.

– Vi skal finne årsaken til det som har skjedd. Det krever en særlig kompetanse, primært fra ingeniører, sier Ommedal.

Han sier de er i kontakt med Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og Statens havarikommisjonen for transport for å få oppnevnt sakkyndige.

– Litt andre problemstillinger

Ommedal trekker paralleller til etterforskningen av kollapsen til Perkolo bro på E6 over Sjoa i 2016. Da var det to eksterne ingeniørfirmaer som pekte på svakheter ved broen.

En viktig forskjell mellom de to sakene, er at Perkolo bro var helt ny, mens Tretten bro sto ferdig oppført i 2012.

– Her er det en ti år gammel bro, så det blir litt andre problemstillinger.

En ny limtrebro over nye E6 ved Sjoa i Gudbrandsdal kollapset i februar 2016 da en tømmerbil kjørte over den.

Mange teorier om hva som kan ha skjedd

Han har merket seg at det i mediene er blitt lansert mange ulike teorier om hva som kan ha skjedd. Alt fra at det kan være konstruksjonsfeil til at det handler om graden av slitasje, belastningen fra naturen og vedlikeholdet.

– Det er et ganske stort spekter av hypoteser og vi har ingen formening om hva som peker seg ut, sier Ommedal.

Ber om videodokumentasjon og mer kontroll

Noe politiet håper kan hjelpe dem, er dersom noen kan ha videobevis fra rett før kollapsen. Lastebilsjåføren som kjørte over broen da den raste sammen, har fortalt at asfalten begynte å bølge opp og ned foran bilen.

– Dersom noen har kjørt over broen med lastebil og har filmet mens de kjørte over, så ber vi om at de tar kontakt med politiet, sier Ommedal.

Denne lastebilen var i ferd med å kjøre over broen da den kollapset. Politiet ønsker å få tilgang til videodokumentasjon fra andre lastebiler som har kjørt over broen.

Trebroer som er av samme type som Tretten bro, bør følges opp med skjerpet kontroll, mener Ommedal.

Det er et titall broer i Norge som er av samme type som den som kollapset ved Tretten mandag. De er så langt blitt holdt åpne.

Ommedal vil ikke mene noe om hvorvidt de andre broene bør stenges.

– Politiet skal ikke mene for mye om det. Jeg skal ikke mene noe om å stenge, men det ligger i dagen at man følger opp de andre broene og holder et høyt kontrollnivå der, sier han.

Det er fylkeskommunene som eier broene og eventuelt må ta stilling til en skjerpet kontroll.

Starter trolig riving onsdag - E6 stengt på ubestemt tid

Da Tretten bro falt ned, så ble også E6 truffet av deler av den sammenraste broen. I en pressemelding tirsdag ettermiddag skriver Innlandet fylkeskommune at de trolig vil starte rivingen av broen onsdag.

- Dette er et komplisert arbeid. Noe liknende har ikke vært gjort før. Sikkerheten til de som
skal gjøre jobben må ivaretas på beste måte, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet
fylkeskommune i pressemeldingen.

Broen har falt over E6, som er stengt. Anleggsarbeidere er var allerede mandag i gang med å forberede opprydningsarbeidet.

Fylkeskommunen har med seg folk fra Statens vegvesen, driftsentreprenøren Hafjell Maskin,
konsulentfirmaet Norconsult, mobilkran-firmaet Kynningsrud og eksperter på riveoperasjoner
fra AF Decom for å planlegge rive-arbeidet.

Det første som skal skje når operasjonen begynner, er å fjerne de to kjøretøyene som står fast på broen.

I tillegg til å planlegge sikkerheten for arbeiderne, skal miljøet i Gudbrandsdalslågen ivaretas. Lastebilen som står fast i østre ende på brua er lastet med kalk.

- Vi har fått tillatelse fra Statsforvalteren til å slippe kalken gradvis ut i elva, forteller Riseng.

Det er uklart hvor lang tid arbeidet vil ta.

Inntil videre blir trafikken dirigert forbi ulykkesstedet gjennom Tretten sentrum. Tungtransport bes om å kjøre riksvei 3 gjennom Østerdalen.