15.000 har meldt seg ut av Kirken på fire dager

Denne uka har til sammen 15.053 personer har meldt seg ut og 2963 meldt fra om at de feilaktig er oppført i medlemsregisteret til Den norske kirke.

Den nye løsningen for inn- og utmelding av Den norske kirke førte til et hopp i antall som melder seg ut. Dette er Bragernes kirke i Drammen.
  • Lorns Bjerkan

De aller fleste utmeldingene kom inn mandag, samme dag som en ny løsning for inn- og utmelding kom på nett, opplyser Den norske kirke.

Mandag meldte nemlig 10.854 seg ut. Tallet for de påfølgende dagene er henholdsvis 2847, 747 og 580.

Til sammenligning har Den norske kirke hittil i år mottatt hele 24.278 utmeldinger.

Totalt er 3,8 millioner, altså nesten tre av fire i Norge, medlem i Den norske kirke.

Mange feilaktige medlemmer

På den nye løsningen på nettsidene til Den norske kirke kan man også sjekke hvorvidt man er medlem.

2963 personer har denne uken meldt fra om at de feilaktig er oppført i medlemsregisteret.

Mange ble feilaktig oppført som medlemmer i 1998 da folkeregisteret ble brukt som grunnlag da det ble opprettet et sentralt register over medlemmer i Den norske kirke.

Ledende biskop i Den norske kirkes bispemøte, Helga Haugland Byfuglien, er ikke overrasket over at mange ville benytte anledningen til å melde seg ut.

– Vi var forberedt på et betydelig antall utmeldinger og har stor respekt for det enkelte menneskes valg. Disse signalene tar vi alvorlig, sier hun i en pressemelding.

Preses Helga Haugland Byfuglien mener det er viktig å respektere enkeltpersoners valg.

– Vår oppgave fremover er å gi videre det kristne budskapet og slik formidle hvilken viktig plass kirken kan ha i menneskers liv, fortsetter Byfuglien.

Ønsket å rette opp

At flere har vært feilaktig innmeldt er noe Den norske kirke har ønsket å rette opp med den nye løsningen.

– Ingen skal være medlem i et trossamfunn mot sin vilje, og derfor er jeg glad for at denne selvbetjeningsløsningen er på plass. De som feilaktig er oppført som medlem i Den norske kirke eller som ikke ønsker å være medlem kan nå enkelt endre sin status, og det vil gi oss et mer korrekt register, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

De har også fått flere innmeldinger denne uken enn vanlig, med 1369 innmeldinger. På en normal måned er det rundt 100 personer som melder seg inn i kirken utenfor dåp.

Medlemshopp hos Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund opplyser at de har fått et medlemsshopp denne uka, med fem ganger flere innmeldinger enn normalt.

Mandag var det 64 personer som meldte seg inn. Tallet for de påfølgende dagene er 74, 36 og 76.

På en vanlig dag får de mellom 10 og 15 medlemmer.