Nå skal Oslo bygge kommunale barnehager igjen

Den påtroppende byregjeringen vil oppheve forbudet mot å bygge kommunale barnehager i Oslo, men private aktører skal også få slippe til.

ta363ddd_doc6ly13yewai8167ls49hm-prEvze6uup.jpg
  • Ntb

— Vi har store, tunge, private, ikke-kommersielle aktører i barnehagemarkedet i Oslo. Dem er det viktig for oss å samarbeide med, sier Raymond Johansen (Ap).

Uttalelsen kom i forbindelse med at Oslos nye «byregjering» la frem sin plan for hva Oslo kan vente seg med rødgrønt styre de neste årene.

— I tillegg skal kommunen få bygge barnehager. Jeg vil minne om den rødgrønne regjeringens barnehageløft. Det er vel ingen kommune i historien som har bygd flere kommunale barnehager så raskt som vi klarte da, sier Johansen.

Striden om private versus kommunale barnehager i Oslo har splittet partiene i rådhuset gjentatte ganger. Senest i august gikk påtroppende ordfører Marianne Borgen (SV) ut mot manglende kontroll med private drivere, etter at en privatdrevet barnehage på Kampen kastet ut alle barna uten at bystyret kunne gripe inn.

Johansen håper å få til en samarbeidsavtale med Rødt. Partiet krever at kommersielle aktører ikke får bygge nye barnehager i Oslo, men lar gjerne private, ideelle barnehager slippe til.

Byregjeringen går også inn for å prøve ut natte- og helgeåpne barnehager.

De rødgrønne vil skaffe byen 3.000 nye barnehageplasser, heter det i byrådserklæringen.

«Oslo kommune skal sikre full barnehagedekning gjennom at kommunen selv i større grad bygger og drifter barnehager» , heter det.

Her står det også at private barnehager skal følge den kommunale grunnbemanningsavtalen, ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager og oppfylle krav til kvalitet.

Den nye byregjeringen vil innføre to barnehageopptak i året, og har som mål at alle ettåringer skal få plass innen to måneder etter søknad.

Det skal også innføres forsøk med helg- og nattåpen barnehage for å dekke behovene til foreldre som jobber utenom vanlig arbeidstid.