Sentrale dokumenter om norske bistandsmilliarder skjult for offentligheten i UD

Regjeringen har gitt flere milliarder kroner til den globale vaksinealliansen Gavi. Korrespondanse knyttet til rapportering, utbetalinger, oppfølging, evalueringer og referater har manglet i UDs arkiver.

Statsminister Erna Solberg (H) sammen med verdens rikeste mann, Microsoft-gründer Bill Gates, på giverkonferansen til den globale vaksinealliansen Gavi i Berlin 27. januar 2015.

(NB! Denne artikkelen ble publisert i april 2017.)

27. januar 2015: I en tale på en giverkonferanse i Berlin lover statsminister Erna Solberg at Regjeringen vil gi mer penger til den globale vaksinealliansen Gavi.

Norge har i mange år vært en betydelig økonomisk bidragsyter for alliansen, som ble etablert for 17 år siden.

Fra 2012 til 2016 har både Stoltenberg- og Solberg-regjeringen bidratt med flere milliarder kroner. Denne januardagen varsler Solberg at pengebidraget skal økes til 1,25 milliarder kroner årlig.

Dermed har Norge forpliktet seg til å gi over 6 milliarder kroner til programmet frem mot 2020.

– Vi er her for å skape historie sammen sa statsminister Erna Solberg (H) på giverkonferansen til den globale vaksinealliansen Gavi i Berlin 27. januar 2015.

Og Regjeringen, som blir alliansens tredje største bidragsyter, er i godt giverselskap. Verdens rikeste person, Microsoft-gründer Bill Gates, er gjennom stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation en viktig bidragsyter.

Mangler brev om utbetalinger på milliarder

Midlene Norge bidrar med, ble frem til 2017 overført fra Utenriksdepartementet i Oslo til Gavis hovedkontor i den sveitsiske byen Genève.

UD har også flere ganger i året deltatt på Gavis styremøter.

Det er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn at du som borger skal vite hvordan skattepengene dine blir brukt og hva staten holder på med.

Stortinget har bestemt at vi som hovedregel har rett til å lese saksdokumenter om arbeidet som gjøres i offentlig sektor.

Men de siste årene har det vært begrenset med saksdokumenter registrert på Gavi i UDs elektroniske arkivsystem.

Verdens rikeste mann Bill Gates besøkte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i statsministerboligen i Oslo 16. mai 2011 for å diskutere hvordan man kan styrke innsatsen for å vaksinere verdens barn. Vaksinealliansen Gavi ble etablert med støtte fra både Norge og Bill Gates.

12 utgående dokumenter på 4,5 år

Det kommer frem i et utkast til en rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen som Riksrevisjonen har sendt til flere departementer for å få tilbakemelding på.

Aftenposten har fått tilgang til utkastet, som ikke er noen ferdig rapport fra Riksrevisjonen.

Ifølge Riksrevisjonens utkast

  • fantes det fra januar 2012 til 15. juni 2016 12 utgående dokumenter med Gavi, enkeltpersoner ansatt i Gavi eller styrerepresentanter som adressat.
  • For årene 2012, 2013 og 2015 manglet brev til Gavi som bekrefter årlige utbetalinger fra UD i Oslo.
  • Antall dokumenter med «Gavi» i sakstittelen i arkivsystemet lå mellom 15 og 29 dokumenter pr. år i perioden 2012 til 2015. I 2016 økte det kraftig, til 89.

Mener mye mangler i arkivet

Da Riksrevisjonen besøkte UD på Victoria terrasse i fjor sommer og gjorde søk på antall treff på ordet «Gavi» i alle e-postkasser på departementets e-postserver, fikk de treff i 25.000 e-poster.

Misforholdet mellom antall dokumenter i arkivet og mengden treff på e-postserver og fellesområdet er en indikasjon på at mye av saksbehandlingen disse årene kan ha skjedd utenfor saks- og arkivsystemet, ifølge utkastet til rapporten.

Aliyatu Abdulai (t.h.) gir vaksine til et barn i en landsby utenfor byen Bo i Sierra Leone i mai 2011. Sierra Leone er et av landene som får vaksiner fra den globale vaksinealliansen Gavi, der Norge er en stor økonomisk bidragsyter.

En mengde utgående korrespondanse mangler i arkivet, mener Riksrevisjonen. Dette er knyttet til:

  • rapportering og utbetalinger
  • juridiske forhold
  • norsk oppfølging av avtalen og evalueringer
  • instrukser for og referater fra styremøter og saker som skal drøftes og avgjøres på disse møtene
  • saker i underliggende komiteer som for eksempel finans- og revisjonskomiteen.

Revisjonen mener i rapportutkastet at den mangelfulle dokumentasjonen kan være problematisk for Utenriksdepartementet, men også for offentligheten og forskere når forvaltningen av norsk bistand i denne perioden skal forskes på.

Det er kun manglende journalføring og arkivering som trekkes frem i utkastet til rapporten. Det kommer ikke frem noe som tyder på at dokumentasjon eller rapportering ikke er i orden.

– Flere enn hvert femte barn dør før femårsdagen av sykdommer de kunne ha vært vaksinert mot. Totalt vil regjeringen gi 6,25 milliarder norske kroner over en femårsperiode til global helse, sa utenriksminister Børge Brende (H) om pengestøtten til GAVI i april i fjor.

UD: Har satt spørsmålstegn ved metoden

Frode Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, sier de fra UDs side reagerer sterkt på at et uferdig rapportutkast fra Riksrevisjonen er lekket til mediene.

– Rapporten Aftenposten viser til, er Riksrevisjonens førsteutkast som er blitt sendt ut for innspill og faktasjekk. I vårt svar til Riksrevisjonen har vi påpekt mangler i utkastet til rapport og satt spørsmålstegn ved metoden som er brukt til å komme frem til resultatene, sier Andersen.

– Rapporten skal gjennom flere runder med bearbeiding før den blir offentliggjort. Vi vet derfor ikke hvordan det endelige utkastet vil se ut og det blir feil å kommentere på enkeltelementer i rapporten i dens nåværende form, sier han.

Riksrevisjonen: En rapport under utarbeidelse

Riksrevisjonen sier til Aftenposten at de ikke vil kommentere rapporter som er under utarbeidelse.

Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.

Han sier rapporten har utsatt offentlighet og ennå ikke har vært til den første av to behandlinger av riksrevisor og riksrevisorkollegiet.