Norge

Går mot flertall for anmeldelse av Ap-topp i Trondheim

Et flertall i formannskapet i Trondheim vil trolig gå inn for politianmeldelse av Ap-politiker Rune Olsø i forbindelse med en omstridt reguleringssak.

Kystad-saken ble behandlet tirsdag kveld i kontrollkomiteen. Nå viser Adresseavisens ringerunde at det går mot flertall i formannskapet for anmeldelse.

  • Berit Baumberger

Det viser Adresseavisens ringerunde til medlemmene i formannskapet i Trondheim onsdag formiddag.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG), Elin Marie Andreassen (Frp), Jon Gunnes (V), Geirmund Lykke (KrF) og Ingrid Skjøtskift (H) sier alle at de ønsker at formannskapet støtter innstillingen fra kontrollkomiteen om at kommunen på eget initiativ skal anmelde saken til politiet.

Det var tirsdag kveld at et flertall i kontrollkomiteen i kommunen stemte for at formannskapet skal politianmelde saken.

Vurdert av kommuneadvokaten

Bakgrunnen for dette er en sak som den siste tiden er blitt rullet opp i Adresseavisen.

Rune Olsø den kvelden han meldte fra om at han søker permisjon fra bystyret fra det tidspunktet et nytt lobbyregelverk trer i kraft i Trondheim. Foto: RUNE PETTER NESS

Hvis saken blir anmeldt, må politiet etterforske om den lokale Ap-toppen Rune Olsø brøt straffeloven i forbindelse med en reguleringssak av området Kystad på Byåsen, mens han jobbet som rådgiver for Staur Holding.

Kommuneadvokaten i Trondheim mener det «ikke kan utelukkes» at straffebestemmelsene om påvirkningshandel er overtrådt.

Olsø var inntil han trakk seg forrige uke påtroppende leder av nye Trøndelag Ap. Han tar selv avstand fra kommuneadvokatens vurdering. Han mener den bygger på «feilaktig faktum og feil jus».

– Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjoner kun basert på Adressa sin uriktige fremstilling av faktum, skriver Olsø på Facebook.

  • Olsø trekker seg som lederkandidat: Var favoritt til å bli den første lederen i Trøndelag Ap

Flertall også uten stemmer fra Ap

Det er 11 representanter i formannskapet i Trondheim. Siden Høyres to medlemmer vil si ja til anmeldelse, utgjør de sammen med MDG, Frp, V, Sp og KrF et flertall uansett hva de andre medlemmene måtte mene om saken.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) sier hun håper et samlet formannskap stiller seg på samme linje som flertallet i kontrollkomiteen som tirsdag kveld gikk inn for å la politiet etterforske saken.

– Alle parter er tjent med at vi nå går til anmeldelse for å komme til bunns i saken og komme oss videre, sier Opoku.

– Behov for at det blir sett på av en tredjepart

Senterpartiets Marte Løvik, som møter i formannskapet når Aps gruppeleder Geir Waage har meldt seg inhabil i saken, tar et lite forbehold om at hun vil se saken før hun tar endelig stilling til spørsmålet om anmeldelse, men at hun har som grunnholdning at dette er en sak politiet må etterforske.

– Jeg har sagt før at vi har et behov for at dette blir sett på av en tredjepart, og jeg ser ikke hvem det er om det ikke er politi eller påtalemyndighet. Det er den beste for saken, også for Rune Olsø, sier Løvik.

– Nødvendig å anmelde

Venstres Jon Gunnes sier en anmeldelse er nødvendig for å få en vurdering rundt de lovparagrafene kommuneadvokaten har vist til i sitt notat. Berit Tiller (H) er av samme oppfatning, og det gjelder også KrFs Geirmund Lykke.

– Vi må få en avklaring om denne typen avtaler er innenfor eller ikke. Det tror jeg har allmenn interesse for det politiske arbeidet i sin alminnelighet, sier Lykke.

Han mener kommunen har et selvstendig ansvar for å ta eget ansvar når saken er så uoversiktlig som det er.

Også SVs Ottar Michelsen har kommet til at det nå er riktig å anmelde saken på bakgrunn av kommuneadvokatens notat om saken.

Ekstraordinært møte

Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, forventer at ordføreren snarest innkaller formannskapet til et ekstraordinært møte for å behandle saken.

– Alle tjent med at fakta kommer på bordet. Kommuneadvokatens rapport viser at det er nødvendig å få avklart om det har skjedd lovbrudd. Det vil vi få avklart gjennom en anmeldelse, sier Skjøtskift.

Arbeiderpartiet har innkalt til ekstraordinært gruppemøte senere i dag. Der vil de ta stilling til hvordan partiet skal forholde seg til spørsmålet om politianmeldelse.

Anmeldelse endrer ingen ting

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes sier kontrollkomiteens behandling – og formannskapets eventuelle vedtak – ikke endrer på noen ting når det gjelder hans vurdering i saken. Han varsler at han kommer med sin konklusjon om hvorvidt saken bør etterforskes i neste uke.

– Det som kommer eller ikke kommer fra kommunen, påvirker ikke tidspunktet for min vurdering. Jeg trenger den tiden jeg har satt, sier Soknes.

Les mer om

  1. Trondheim