- Hvis kostnadene skal ned ved hjelp av lavere standarder, har det nye veiselskapet spilt falitt

– Hvis kostnadene skal ned basert først og fremst på lavere standarder, har det nye veiselskapet spilt falitt, sier Eirik Sivertsen (Ap). Samferdselsministeren viser til at ny motorvei uansett er bedre enn gammel tofeltsvei.

Torsdag skrev Aftenposten at Regjeringens veiselskap tror det kan spare inn 22 mrd. kroner på de åtte veistrekningene de har fått overlevert fra Regjeringen.

  • Vi omtalte at Regjeringens nye veiselskap har en serie forslag til å redusere standarden på motorveier de skal bygge, sammenlignet med dem Statens vegvesen har bygget de siste årene:

**Stikkord er redusert veibredde, frostsikring, veibelysning og delvis bruk av kun naturlig drenering**.

Ingrid Dahl Hovland er sjef for Regjeringens veiselskap Nye Veier. Hun sier at krav til kvalitet og trafikksikkerhet vil bli overholdt selv om selskapet får lov av veimyndighetene til å redusere standarden på flere motorveistrekninger.

Mener nye veier ikke vil bli dårligere

I denne saken ønsker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kun å uttale seg til Aftenposten gjennom et debattinnlegg. Her kritiserer han Aftenposten for ordvalget når vi skriver at de nye motorveiene vil være dårligere.

«Vi skal bygge firefelts motorveier der forrige regjering mente tofelts vei var nok. Bevilgningene øker kraftig. Da er det rett og slett urimelig feil av Aftenposten å late som om veistandarden vil bli dårligere i fremtiden», skriver Solvik-Olsen i innlegget.

Han er også opptatt av at innsparingene ikke skal innebære økte utgifter på sikt, fordi det nye veiselskapet Nye Veier AS også vil ha ansvar for vedlikeholdet.

Les Solvik-Olsens innlegg her

- De bør ha dekning for at det ikke går ut over sikkerhet.

Eirik Sivertsen

Eirik Sivertsen er samferdselspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Han er kritisk til tanken om å senke standarden på fremtidig motorvei.

– Hvis kostnadene med nye veier skal ned basert primært på lavere standarder har det nye selskapet spilt falitt, sier han.

– Begrunnelsen for å opprette selskapet var jo at det skulle være mer effektivt enn Veivesenet, sier Sivertsen.

– Jeg forutsetter at Nye Veier har dekning for påstanden om at lavere standarder ikke går ut over trafikksikkerheten. Og faglig dekning for å redusere frostsikring og drenering, med tanke på klimaendringene vi opplever, sier han.

– Men kan man ha tatt for godt i når man har bygget motorveier i Norge de siste årene?

– Det kan godt være grunner til å se på det. Vi ser at kostnadene skyter i været. Vi blir gjerne med på en diskusjon om hvem som skal bestemme kvaliteten på disse veiene, sier Sivertsen.

Flere skeptiske til ulike motorveistandarder

– Vi kan leve uten veilys. Vii kan også akseptere smalere vei til en viss grad. Men vi er bekymret over enklere frostsikring og drenering, der belastningen ventes å eskalere, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken.

– Det er også bekymringsfullt dersom vi får betydelige standardsprang mellom motorveistrekninger bygd av Veivesenet og Nye Veier.

– Men, det er imponerende at veiene kan bygges så mye raskere, sier Thorsen.

Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Bekymringen for to standarder deles av tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

– Jevn standard er løftet frem som spesielt viktig for trafikksikkerheten. Blir det også mer byråkrati av to standarder? Får vi nå lese det som står med liten skrift om det nye veiselskapet, spør Navarsete.

  • Visste du at togene på Bergensbanen er smekk fulle nå i sommer?

**– Spesielt merker vi en kraftig økning av reisende fra Kina og Japan, sier NSB**.