Regjeringen foreslår store utvidelser av politiets overvåkingsmetoder

Anders Anundsen vil gi politiet lov til å lese av datamaskiner for å lese av tastaturer.
  • Dataavlesning er digital tankekontroll og en trussel mot rettssikkerheten, svarer Venstre.

Justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) foreslår rekke nye metoder politiet kan få muligheten til å bruke.

- Som premiss for alt myndighetene skal gjøre, ligger det at vi skal beskytte borgerne våre mot alvorlig kriminalitet. Samtidig er vi avhengig av at den beskyttelsen gjennomføres på en å effektiv og god måte som mulig, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Dette er noe av det Regjeringen vil gi PST og politiet adgang til:

  • Dataavlesing, altså hacking av datamaskiner for å lese alt som blir gjort og skrevet på datamaskinen.
  • Lov til å sende skjulte tekstmeldinger, også kjent som «stille SMS», som ikke vil bli synlig på telefonen, men kun brukes til å generere trafikkdata.
  • Lettere beslag av e-postkontoer uten domstolskontroll ( før måtte domstolen gå igjennom e-postkontoen før den ble overlevert til etterforskning. Nå kan etterforskerne få tilgang til e-postkontoen gjennom ordinært beslag og vil overlevere til domstolen e-poster som inneholder skjermingsverdig informasjon ).
  • Grønt lys for romavlytting for å avverge straffbare forhold.
    Justisdepartementet kaller selv endringene for «forsiktige» i en pressemelding.

Siden forrige gang vi hadde en gjennomgang av politiets metodebruk, har det skjedd veldig mye, påpeker Anundsen. For politiet har det vært et problem at kriminelle i økende grad bruker kryptering for å unngå kommunikasjonskontroll.

— Når større del av kommunikasjonen foregår kryptert, bør politiet få tilgang til den samme kommunikasjonen som de historisk har hatt tilgang til, sier Anundsen.

Får hacke seg inn på datamaskiner

Anundsen har tidligere bekreftet til Aftenposten at såkalt dataavlesing vil være noe av det Stortinget nå skal ta stilling til i lovforslaget.

— Dette skal brukes ved de samme tilfellene som vi i dag tillater kommunikasjonsavlytting, sier Anundsen.

Dataavlesing vil si at PST eller politiet vil kunne få lov til å hacke datamaskiner slik at de kan lese alt som blir gjort og skrevet på maskinen.

PST eller politiet vil da kunne lese av tastaturet, og finne ut hva personen har skrevet, uten at e-posten eller det aktuelle dokumentet har blitt sendt til noen andre.

Da kan også få informasjon som blir sendt kryptert bli tilgjengelig for politiet.

- Digital tankekontroll

Venstres justispolitiske talsperson Iselin Nybø er svært kritisk til forslaget om dataavlesning.

Venstre er svært kritisk til forslaget om dataavlesning. Iselin Nybø (V) påpeker at det er stor forskjell på det man aktivt sier over telefonen og aktivt sender til en annen person, og det man kladder og tester på sin egen datamaskin.— Dette er å åpne en dør til en slags digital tankekontroll, og det er Venstre dypt skeptisk til, sier Venstres justispolitiske talsperson Nybø.

Hun mener forslaget er en trussel mot rettssikkerheten, da man ikke kan være sikker på hvem som skriver hva på en datamaskin.

— Jeg er også i tvil om hvor effektivt det er, sier Nybø og viser til at det ikke vil ha noen hensikt å kontrollere alle landets bibliotekmaskiner.

Aftenposten har tidligere skrevet flere saker om politiets bruk av falske basestasjoner i Norge. Oslo-politiet bruker det i snitt en gang i uken. Du kan lese alle sakene om mobilspionasje HER.