Omstridt rapport mener Ahus vil ha bedre kapasitet om syv år

På tross av sterk befolkningsvekst mener SINTEF at Ahus vil ha behov for færre sengeplasser i 2020 enn i dag.

Tirsdag denne uken lå korridorpasientene på rad og rekke. Om syv år vil kapasiteten være bedre på tross av at 70 000 flere mennesker tilhører sykehuset, ifølge et rapportutkast Aftenposten har fått tilgang til.
  • Mathias Vedeler

Det har til tider stormet rundt Akershus universitetssykehus (Ahus) de siste månedene.

Sykehuset hadde sprengt kapasitet i vinter og måtte blant annet ta i bruk en gymsal for å få plass til alle pasientene.

I 2020 er det ventet at sykehuset vil ha ansvar for over 70.000 flere mennesker enn i dag, og mange har derfor fryktet at kapasiteten vil bli ytterligere presset i årene som kommer.

Vil effektivisere Ahus

Et rapportutkast som Aftenposten har fått tilgang til, kommer nå imidlertid med en konklusjon som vil være overraskende for mange: Til tross for befolkningsveksten vil Ahus bare ha et begrenset kapasitetsbehov frem mot 2020.

Rapportutkastet lander på at sykehuset kun vil ha behov for 24 nye sengeplasser (se fakta). Til sammenligning mener legenes tillitsvalgte at sengebehovet vil ligge på rundt 300.

Les også

Ahus manglet hele tiden mer enn 50 sykesenger i vinter

Rapporten mener også at behovet for sengeplasser i dag er høyere enn det vil være om syv år.Rapporten mener imidlertid at Ahus gjennom intern effektivisering, og ikke minst gjennom å overføre av mange pasienter til kommunene, vil kunne redusere kapasitetsbehovet betraktelig.

Frykter at de ikke får nye lokaler

Konklusjonen har gjort både ledelsen og de ansatte ved Ahus svært opprørt.

De mener de sårt trenger nye lokaler og frykter at rapporten skal fungere som en effektiv stopper for dette.

Rapporten – som ennå ikke er ferdigstilt – er godt over en måned forsinket etter langvarig strid mellom Ahus og Helse Sør-Øst om hva den skal inneholde og hvordan den skal presenteres.

— Rapporten har ikke rot i virkeligheten

Legetillitsvalgt ved Ahus, Ståle Clementsen, er svært frustrert over rapporten.

— Det har så lite rot i virkeligheten at man nesten ikke kan ta det seriøst, sier han.

Han mener den eneste løsningen på sykehusets kapasitetsutfordringer vil være å bygge nye lokaler eller redusere antall innbyggere som hører til sykehuset.

Les også

- Jeg fatter ikke at helsekroner blir brukt på dette

— Vi har en trang økonomisk hverdag og situasjonen i dag er vanskelig både når det gjelder antall senger, personell, intensivplasser, operasjonsstuer og billeddiagnostikk. Kapasitetsbehovet kommer til å stige med minimum 30 prosent de neste syv årene, og en så stor økning vil ikke være mulig på vårt nåværende sykehus, sier Clementsen. Han stiller også spørsmål ved objektiviteten til rapporten og viser til at den slår fast at det ikke vil være mulig å bygge ut sykehuset på kort sikt.

— Dette er noe de må ha fått beskjed om fra Helse Sør-Øst, sier han.

Hverken ledelsen ved Ahus, Helse Sør-Øst eller SINTEF ønsker å kommentere saken ettersom den endelige rapporten ikke er ferdigstilt.

- Rapporten kan være riktig

Terje P. Hagen, professor og ekspert på helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, opplyser imidlertid at behovet for sengeplasser ved norske sykehus er blitt kraftig redusert de siste 30 årene.

— Dette er en trend som kommer til å fortsette. Avansert kirurgi gir større rom for dagbehandling, og ifølge planen skal kommunene fra 2016 være pålagt å etablere et akuttilbud. En del pasienter skal da ikke legges inn på sykehus, men stoppes på et lavere behandlingsnivå, sier han.

Han legger til at man i Oslo planlegger å utvide kommunens akuttilbud med mellom 60 og 70 sengeplasser.

- Hvis man tenker seg en tilsvarende økning i Ahus’ opptaksområde, er det ikke urealistisk at rapporten gir en riktig analyse, sier Hagen.

Det er usikkert hva slags endringer den endelige rapporten vil inneholde i forhold til utkastet, men hverken ledelsen eller de ansatte ved sykehuset har store forhåpninger om at konklusjonen blir endret ettersom de har vært gjennom minst fire utkast uten at de har fått det som de vil.

Ahus har i dag landets største akuttmottak og har slitt med store kapasitetsproblemer de siste månedene.