Ny russisk fregatt sender støysignaler som rammer Finnmark. Nå advarer E-tjenesten mot forstyrrelser i radio – og radarutstyr.

Den siste uken er det blitt registrert forstyrrelser på radio- og radarutstyr i Finnmark. Forstyrrelsene ses i sammenheng med russisk testaktivitet.

Den russiske fregatten Admiral Kasatonov under oppdrag i Hvitesjøen i Russland. Fregatten pekes nå ut som den mulige kilden til støysignaler i Finnmark.

Tidligere i år og i fjor rammet russerne GPS-signalene i Nord-Norge. Onsdag dukket det opp en helt annen og ny støy.

Fredag meldte NTB at Etterretningstjenesten hadde plukket opp nye radioforstyrrelser i Nord-Norge.

To dager tidligere meldte det russiske forsvarsdepartementet at ulike enheter fra det russiske luftforsvaret og Nordflåtens luftforsvarsstyrker skulle teste radioteknisk utstyr på den nye fregatten Admiral Kasatonov i Barentshavet.

Aktiviteten ses i sammenheng med den siste ukens rapporteringer og registreringer av forstyrrelser i Finnmark.

Samme dag ble de første støysignalene målt ved målestasjonen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ved Kirkenes. E-tjenesten vurderer det til at forstyrrelsene ikke er tilsiktet, men en bieffekt av de russiske testene.

Det er forventet at testaktiviteten fortsette på ulike plattformer i tiden fremover, og det kan derfor ikke utelukkes at ytterligere forstyrrelser vil forekomme.

Les også

Slik driver russerne skjult elektronisk krig mot Norge. Men de foretrekker å krige i kontortiden.

Den russiske fregatten Admiral Kasatonov forlot verftet Severnaja i januar i år. Fregatten er nå på sin første test i havområdene utenfor Kola. Nå pekes den ut som den mulige kilden til støysignaler i Finnmark.

Nkom: Støysignalene pågår nå

Aftenposten har tidligere omtalt den russiske elektroniske krigføringen i nordområdene, som har ført til sterke reaksjoner fra både Norge og Finland.

Denne gangen er det noe nytt.

De første signalene ble registrert i noen minutter onsdag 18. desember, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Aftenposten. Da ble signalene blant annet plukket opp av senderen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ved Kirkenes.

Signalene kom onsdag og torsdag og kretset rundt frekvensen til det russiske satellittnavigasjonssystemet Glosnass.

Fredag kom støysignalene tilbake på nytt, denne gang mot frekvensene som GPS bruker. Dessuten varte signalene lenger, slik at det ble mulig å peile signalene mot russisk havområder utenfor Kola, 60 grader i nordøstlig retning.

– Det som har kjennetegnet sakene vi har fått tidligere, er at det var klart definerte, skreddersydde signaler rettet mot GPS-frekvensen, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

– Nå ser det ut som det er en helt annen støy. Den er mer bredbåndet. Det virker ikke som målrettet jamming av GPS-nettet, men en generelle heving av hele støynivået. Vi har registrert støysignalene fra 18. desember og frem til nå, sier Heimdal.

Signalene er såpass svake at det i starten var vanskelig å peile nøyaktig hvor de kom fra.

– Hva betyr egentlig dette?

– Dette fører til at radiostøyen hever seg over hele linjen. Det er typisk for elektronisk utstyr som forstyrrer radiobølger. Vi kan ikke si at de har et spesielt formål. Det er bare mye støy, sier Heimdal.

– Enten så er det generell støy over et stort frekvensområde, eller så kommer det så langt unna fra at vi ikke får noe klart bilde av støyen.

Fregatt Admiral Kasatonov seiler på Neva i St. Petersburg i juli 2019 i forbindelse med prøver til en større marineparade. Nå skaper fregatten bekymring utenfor kysten av Finnmark som følge av kraftige støysignaler.

Kan få konsekvenser

Så langt er det ikke meldt om at radiostøyen fra russerne onsdag, torsdag og fredag har fått konkrete følger i Nord-Norge.

– Vi har ikke fått noen klager fra luftfartsmyndigheter eller andre som er veldig avhengig av GPS. Men vi vil fortsette å følge med på signalene og se hvordan dette utvikler, sier Heimdal til Aftenposten.

– Hvis radiostøyen stiger nok, kan det blokkere en del viktige tjenester. Det kan føre til forstyrrelse og i verste fall blokkering av både GPS, kringkasting og mobilnettet.

En rekke hendelser de siste årene har ført til at Nkom har etablert en ny målestasjon ved Kirkenes, slik at norske myndigheter raskt får informasjon. Tidligere er støysignalene ofte først blitt oppdaget av flyvere, som merker at GPS-signalene har falt bort.

– Dette er viktig, fordi vi har hatt en del hendelser. Det gjør at vi har prioritert å sette opp utstyr for å være mer operative når slike hendelser skjer.

Ny russisk fregatt på første oppdrag

Den russiske fregatten Admiral Kasatonov, som nå pekes ut som kilden til støysignalene i Finnmark, forlot verftet Severnaja i St. Petersburg i januar i år.

I november fullførte fregatten en sjøtest i Hvitesjøen med helikoptre og kampfly, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Fregatten avfyrte også missiler, blant annet av kryssermissilen Kalibr, som er brukt flere ganger i Syria-krigen. Admiral Kasatonov er den første av ny type fregatter i prosjekt 22350 som skal inn i den russiske Nordflåten.

Nå er fregatten ute på sine første tester i havområdene utenfor Kola.