Må gjøre rede for legers arbeidstid

Arbeidstilsynet vil granske legenes arbeidstidsavtaler etter flere avisoppslag om uforsvarlige arbeidstider og overtidsbruk.

Kirurger jobber 100-timers uker og går på vakt 30-35 timer uten søvn, viser nye avsløringer. (illustrasjonsbilde)

Les også:

Nå ber tilsynet alle helseforetak om å gjøre rede for kontrollen med legenes arbeidstid. I tillegg vil de foreta stikkprøvekontroller av legenes arbeidsavtaler og hvordan disse etterleves i praksis, skriver VG.

100 timer i uken

Avisen har de siste ukene dokumentert at leger har jobbet opptil 100 timer i uken to måneder i strekk, og avdekket at kirurger har vært på jobb 30-35 timer uten søvn.

— Tariffavtalene setter grenser for hva som er tillatt arbeidstid, og dersom det gjøres individuelle unntak, skal også disse være forsvarlige. I hvilken grad arbeidet er fysisk anstrengende eller krever en høy grad av konsentrasjon må eksempelvis veies opp mot muligheten til å hvile eller ta pauser, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Velkommen til kontroll

Legeforeningen ønsker den skjerpede kontrollen velkommen.

— Jeg kan forsikre at vi er på linje. Vi samarbeider godt med Arbeidstilsynet og vil bidra i dette arbeidet, sier president Torunn Janbu i Legeforeningen.