Datatilsynet forbyr FHI å behandle personopplysninger i Smittestopp-appen

«Folkehelseinstituttet (FHI) mottok mandag 6. juli vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp». Det opplyser FHI på sine hjemmesider.

16. april lanserte Erna Solberg appen som skulle være en digital løsning på veien mot større frihet. I juni skrev Aftenposten om at Folkehelseinstituttet fikk varsel om midlertidig forbud mot datainnsamling i Smittestopp fra Datatilsynet.

Nå har FHI forbud mot å behandle personopplysninger.

I vedtaket, som Datatilsynet har gjort, fastlås det at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt er opphevet.

På sine nettsider skriver FHI at de allerede har stanset innsamling av data og slettet alle personopplysninger. Samt deaktivert appen den 16. juni som følge av varslet fra Datatilsynet.

Skuffet over vedtaket

Ifølge Folkehelseinstituttet innebærer vedtaket fra Datatilsynet dermed ikke en stans i behandlingen av personopplysninger. Men, det betyr at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt er opphevet.

På nettsidene heter det at:

– Vi er skuffet over dette vedtaket. Det virker ikke som Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier assisterende direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen.

Et flertall i Stortinget ba 16. juni regjeringen om å sørge for at Smittestopp deles i to; en del for smittesporing rundt den enkelte smittede, og en del for innhenting av kunnskap om smitte. De to delene vil ha hvert sitt samtykke.

Vil jobbe videre

FHI vil nå jobbe videre for å kunne dele appens funksjon i to; en analysedel og en smittesporingsdel. I august vil de teste og forbedre appen i og med at det vil være viktig i arbeidet med å spore opp nærkontakter til smittede, om det kommer en eller flere oppblussinger av korona, skriver Knudsen på FHIs nettside.