Solvik-Olsen: - Beklager, men jeg blir ikke imponert

Hverken Høyre eller Fremskrittspartiet lar seg begeistre over Regjeringens bevilgninger til vei og jernbane i statsbudsjettet for neste år.

  • Vibeke Buan
  • Mats Bleikelia

Klokken ti i morges la finansminister Sigbjørn Johnsen frem statsbudsjettet for 2013.

De siste dagene har både statsråder og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene lekket mange detaljer til pressen, og mye var derfor kjent på forhånd.

— Dette er et statbudsjett for arbeid, verdiskapning og velferd. Budsjettet for 2013 er et budsjett for fremtidens Norge, sa Johnsen fra Stortingets talerstol.

Les også

Dette er de viktigste punktene

— Neprioriterer etterutdanning

Jan Tore Sanner, finanspolitisk talsmann i Høyre, var ikke enig og sa følgende da det ble hans tur:

- Det er ingen tvil om det brukes mer penger, men brukes de pengene til å bygge Norge som kunnskapsnasjon? Jeg mener det er oppsiktssvekkende at en regjering som har råd til det meste, velger å nedprioritere for eksempel etter- og videreutdanning av lærere.

— Regjeringen mener at det meste annet er viktigere enn å investere i verdiskaping og forskning, sa Sanner.

Etter at fremleggingen i Stortinget var ferdig, utdypet Sanner sitt syn overfor Aftenposten TV:

— Vi kan glede oss over at det går bra i Norge. Utforderingen er å sørge for at det fortsatt skal være slik, og jeg mener vi bør satse langt mer på forskning.

Han var også kritisk til at bilistene får en stadig større del av regningen for de planlagte veiutbyggingsprosjektene.

Også Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen gikk til angrep på prioriteringene innen vei— og jernbanebygging. Regjeringen har satt av 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål i 2013. Dette er cirka 3,9 milliarder kroner mer enn i 2012. Ifølge samferdselsminister Marit Arnstad har aktiviteten aldri vært høyere.

- Ikke imponert

- Når en snakker om infrastruktur... I år skal det bygges 11 kilometer vei. Neste år skal det bygges 15 kilometer. Det er altså tidenens satsning på infrastruktur. Beklager, men jeg blir ikke imponert, sa Solvik-Olsen.

— Neste gang finansministeren reiser til Italia for å kjøpe seg kule hatter, burde han også se på hvordan han kan sørge for at flere italienske, spanske, tyske og andre entreprenørselskap kan tilstrekkelig norsk til at de kan by på konkarransene når vi setter ut infrastruktur.

Venstre er i likhet med Høyre kritisk til det de betegner som manglende fokus på forskning og utvikling.

— Det er verdens heldigste regjering. De slipper å ta noen av de ekle prioriteringene. Men de har glemt satsingen når det gjelder fattige barn. Og de har glemt satsing på kunnskap, forskning og utvikling, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Frp-leder Siv Jensen mener Regjeringen kommer til kort i hensynet til syke og eldre. Hun viser blant annet til de mange sykehusskandalene den siste tiden.

— Det Regjeringen svarer med, er nye definisjoner som skal pynte på virkeligheten, men det blir ikke flere omsorgs- eller sykehjemsplasser av det, sier Jensen.

Også politiet er blitt forfordelt i budsjettet, mener Frp-lederen.

— Det er vesentlige mangler i dette budsjettet, ikke minst for politiet. Jeg synes det er et stort løftebrudd, med tanke på at statsministeren gang på gang har sagt at dette er prioritert, sier Jensen.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen gikk til angrep på prioriteringene innen vei- og jernbanebygging.