Norge

Feilmontert plugg medvirket til hydrogeneksplosjon i Sandvika

Røyk og damp steg opp fra ruinene etter at en hydrogentank i Sandvika eksploderte 10. juni. Når har undersøkelser vist at en feilmontert plugg førte til lekkasje fra tanken, noe som igjen førte til eksplosjonen.

En monteringsfeil førte til hydrogenlekkasjen som igjen førte til en kraftig eksplosjon en hydrogenstasjon i Sandvika tidligere denne måneden.

  • NTB

En foreløpig rapport konkluderte for ti dager siden med at årsaken til eksplosjonen var at hydrogentanken var lekk.

Nå har en nærmere undersøkelse konkludert med at årsaken til lekkasjen er å finne i en feilmontert plugg på selve tanken, skriver Teknisk Ukeblad.

Feilmonteringen førte til at hydrogen lakk ut i luften og dannet en sky som til slutt eksploderte, ifølge konsulentselskapet GexCon som står for undersøkelsene av ulykken. GexCon har imidlertid ikke funnet ut av hva som førte til at blandingen av hydrogen og oksygen antente.

Hydrogenteknologiselskapet Nel – som har levert det meste av teknologien til stasjonen – skriver i en pressemelding at de nå skal inspisere alle hydrogentanker med lignende plugger og har invitert til en pressekonferanse fredag.

Selskapet slår også fast at de tidligere versjonene av hydrogenfyllestasjonene har et annet design for hydrogenoppbevaring, og at de dermed ikke er utsatt for en slik lekkasje som oppsto i tanken i Sandvika.

Les mer om

  1. Hydrogen
  2. Drivstoff