Norge

Foreldre mener Bane Nor feilinformerer i rapport etter tunnelulykke

Foreldre på Ruseløkka skole mener Bane Nor ikke beskriver virkeligheten i sin rapport etter tunnelulykken på Filipstad. Bane Nor avviser dette.

I februar mistet en 15 år gammel gutt livet da han kom i kontakt med en strømførende kilde i en tunnel på Filipstad i Oslo. Nå kritiserer FAU ved Ruseløkka skole høyden på gjerdene i området. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  • NTB

I Bane Nors interne granskningsrapport etter tunnelulykken hvor en 15 år gammel gutt mistet livet, står det at hele Filipstad er gjerdet inn med 180 centimeter høye gjerder.

Unntaket er 30 meter ved spor 1 ved kulvert, som er målt til 136 cm på det laveste, hvor tre ungdommer fra Ruseløkka skole 24. februar tok seg inn på jernbaneområdet fra en fritidsklubbtomt i nærheten. En av ungdommene døde, to ble alvorlig skadet.

Les også

Offentliggjør rapport etter tunnelulykke på Filipstad. Foreslår 11 tiltak.

– Følger ikke egne regler

Representanter fra FAU ved Ruseløkka Skole har møtt Bane Nor i to møter etter ulykken. På det siste møtet 23. mai ble internrapporten til Bane Nor presentert.

Foreldrene mener Bane Nor ikke fullt ut beskriver de faktiske forholdene rundt gjerdene i lokalområdet. FAU-leder Sigrid Moldestad er usikker på om kontrollen av gjerdene har vært god nok, og mener det som står i rapporten ikke stemmer.

– Det stemmer virkelig ikke at det bare er ett unntak på Filipstad. Det er for lave gjerder i minst én park, og i flere lekearealer og hager, sier FAU-leder Sigrid Moldestad til NTB

– Ikke bare ett unntak

Bane Nor har selv en rekke krav når det kommer til flettverksgjerder. Et av kravene er at gjerdet skal være minimum 180 cm meter høyt. I tillegg skal gjerder som ikke oppfyller funksjonen det er tenkt å ivareta, utbedres og vedlikeholdes, eventuelt fjernes.

FAU-lederen mener at det er helt iøynefallende at gjerdene er for lave, og undrer om Bane Nor har inspisert gjerdene i det hele tatt.

– At Bane Nor ikke følger sine egne regler, er helt uakseptabelt. De har et veldig tydelig regelverk om at gjerdene skal være 180 centimeter høye, og at de skal inspiseres ofte. Det er tydelig at det ikke skjer, sier hun.

Gjerdet lar seg lett forsere bare noen hundre meter fra tunnelen på Filipstad der flere ungdommer klarte å ta seg inn i februar. En 15 år gammel gutt mistet livet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Les også

Klassekontakt etter tunnelulykke: – Vi må spørre oss om sikringen er god nok

Dispensasjon

Pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor sier til NTB at de ikke feilinformerer, og at gjerdene sjekkes månedlig stort sett fra innsiden, men også noen ganger fra utsiden.

Gjerdet i Tinkernparken er Bane Nor klar over at er lavere enn 180 cm, men mener at dette må ses i sammenheng med den reelle risikoen og barrieren.

– Gjerdet er 160 cm høyt og står oppe på en mur der det er mellom to og fire meter ned til jernbanen. Det er dermed en svært høy barriere mellom Tinkern og jernbanen, og vi ser derfor på dispensasjon fra egne regler om gjerdehøyde på 180 cm siden hvor muren er høy, sier Skarpen.

Mest redd for hull

Skarpen forteller at Bane Nor i forbindelse med fremleggelsen av rapporten fikk tilbakemelding fra FAU om et hull i gjerdet ved den samme parken, og at dette nå er i orden. Han understreker at Bane Nor er glade for tilbakemeldingene de har fått.

– Det vi er mest redd for, er hull i gjerdene, og vi setter pris på tilbakemeldinger dersom noen ser hull. Det er den vanligste måten å komme seg ulovlig inn på. Det var gjennom hull i gjerdet at ungdommene kom seg inn på Filipstad før den tragiske ulykken skjedde, sier han.

I disse dager setter Bane Nor opp nye gjerder fra Tinkernparken og til den russiske ambassaden på Frognerstranda.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)? 1561379647135

Les mer om

  1. Ulykker
  2. Jernbane