Frøya kommune skuffet over at vindkraft-arbeidet fortsetter

Kommunaldepartementet gir Trønderenergi klarsignal til å fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya. Ordføreren i kommunen er skuffet over avgjørelsen.

Foto fra tidligere demonstrasjoner mot det nye vindkraftverket. Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix

Kommunaldepartementet har gjennomgått Fylkesmannens behandling av saken etter at kommunen ba departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Torsdag ble det klart at byggearbeidet fortsetter, noe som skuffer kommunen.

– Man blir alltid skuffet når man prøver en sak og ikke får medhold. Men dette er en meget spesiell sak. Vi mener vi har begrunnet godt at fristen for dispensasjonen var utløpt, sier Frøya-ordfører Berit Flåmo til Adresseavisen.

Hun vil nå lese gjennom den 17 sider lange begrunnelsen fra Kommunaldepartementet.

– Den skal jeg nå lese grundig for å skjønne begrunnelsen. Det samme gjør også vår advokat, og vi vil legge fram betraktninger om veien videre for formannskapet i møtet kommende tirsdag, sier Flåmo.

– Trønderenergi ble hindret

– Dette har først og fremst handlet om treårsfristen for å igangsette tiltak. Vi mener at Trønderenergi har forsøkt å sette i gang innen fristen, men er blitt hindret i det, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til NTB.

De har mottatt en rekke innspill i saken, som Mæland sier at de har lagt til grunn for vurderingen. Videre sier Mæland at Frøya kommune er en viktig stemme i saken.

– De er en aktiv part i saken. De sa ja, men så ombestemte de seg. Det er en ærlig sak. Men det har ført til situasjonen vi er i nå, sier hun.

Langvarig prosess

I april i år vedtok kommunestyret i Frøya at dispensasjonen de ga til utbygging i 2016, ikke lenger var gyldig. Dette vedtaket klaget Trønderenergi inn for Fylkesmannen, som 10. mai avgjorde at kommunens vedtak ikke var gyldig. Da Trønderenergi skulle begynne arbeidet, var aksjonistene på plass. Det har også vært hærverk på området.

Utbyggingen på Frøya har vært svært omstridt i mange år. Konsesjonen ble gitt for seks år siden etter mange utsettelser og reviderte konsesjonssøknader. Den første søknaden om konsesjon kom i 2005.

Protestene kom umiddelbart, og da kraftselskapene skulle markere starten på vindkraftutbyggingen i april 2013, tok aksjonister fra Nei til vindkraftverk på Frøya oppstilling og blokkerte anleggsstarten fysisk.

Delte meninger

Trønderenergi er fornøyde med torsdagens kunngjøring og varsler at de vil starte opp byggearbeidet så raskt som mulig.

– Kommunaldepartementet har hatt en grundig gjennomgang av saken, og vi er glade for at gjennomgangen bekrefter Fylkesmannens vedtak, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi til NRK.

Nå som utbyggingen starter opp igjen, varsler aksjonistene at de akter å fortsette kampen mot vindkraftutbyggingen.

– Vi kommer til å la advokaten vår se på svaret fra departementet for å se om det er noe mer vi kan gjøre der. Ellers er vi klare for ny kamp etter noen dager med hvile, sier Eskild Sandvik, som leder aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk, til NRK.