Norge

B-mennesker jobber mot sin egen klokke

Hvert fjerde B-menneske jobber mot sin egen klokke. Det kan på sikt gi helseskader, ifølge søvnspesialist.

- B-mennesker blir ikke kveldstrøtte, og kan slite med å få sove om kvelden, sier søvnspesialist Fred Hoslten. Den danske foreningen B-samfunn mener arbeidstagere bør ha fleksible arbeidstider.
  • Frøydis Braathen
    Journalist

Burde norske arbeidstider bli mer fleksible? Diskuter saken under artikkelen.

Arbeidslivet er ikke for syvsovere og natteravner, og B-mennesker kan derfor slite med å få nok søvn.

— B-mennesker blir ofte ikke kveldstrøtte, og mange av dem kan bli liggende veldig lenge i sengen før de får sove, og blir dermed veldig trøtte om morgenen, sier psykiater, søvnspesialist og professor ved Universitetet i Bergen, Fred Holsten.

På sikt kan det føre til en rekke helseskader, som vektproblemer, hjerte- og karsysykdommer og mild depresjon.

— Folk som sover dårlig har et høyere forbruk av helsetjenester, sier Holsten.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook!

Sliter med å yte maksimalt

I 2011 viste en dansk undersøkelse at B-mennesker sliter med å yte maksimalt på normale arbeidsdager med møter på morgenen, skrev Ugebrevet A4.

Undersøkelsen målte effektivitet, trivsel og kollegial forståelse på arbeidsmarkedet for A- og B-mennesker.

Helt opp til hvert fjerde B-menneske sa de jobbet på tidspunkter som ikke passet deres døgnrytme. Kun seks prosent av A-menneskene sa det samme.

Trives dårlig

Les også

- Privatlivet, ikke jobben, knekker oss

— Samfunnet understøtter A-mennesker og en 08 til 16-rytme. Det gjelder både skoler, barnehager og arbeidsplasser, så det er ikke så merkelig hvis B-mennesker trives dårlig under den gjeldende samfunnsstruktur, sa leder for den danske foreningen B-samfunn, Camilla Kring.Selvvalgte arbeidstider er løsningen på B-menneskers mistrivsel, mener hun.

I undersøkelsen betegnet 43 prosent seg som A-mennesker og 39 prosent som B-mennesker.

Hvis de fritt kunne velge, ville B-mennesker ifølge undersøkelsen møte på arbeid mellom klokken ni og ti. A-mennesker ville heller starte mellom klokken syv og åtte.

Bør stå opp tidlig i helgen

I USA har man gjort forsøk med å forskyve skoledagen med én til to timer. Ifølge Holsten har det hatt positiv effekt på kosentrasjonen til amerikansk ungdom. Holsten mener mer fleksible arbeidstider kan være en løsning også i Norge.

- Men de fleste B-mennesker vil kunne klare seg bra også uten dette, dersom de følger en del enkle regler.

Ifølge Holsten bør B-mennesker prøve å stå opp til samme tid hver dag, også i helgene. Siden lys påvirker vår indre klokke, bør man unngå for mye sterkt lys om kvelden, og sørge for å bli utsatt for mye lys om morgenen. Forskjellen på A-mennesker og B-mennesker, er at A-mennesker slipper å følge disse reglene for å klare å opprettholde en normal døgnrytme.

Lettere med kveldsarbeid

- Er det ikke lettere for B-mennesker å sørge for å ha en jobb med tilpassede arbeidstider?

Les også

- Dette er yrkene som er minst og mest stressende

— En del B-mennesker vil nok trives bedre med kvelds- og nattarbeid. Men da vil man på sikt få problemer i forhold til familieliv og sosialt liv. B-mennesker må jo også henge med i samfunnsrytmen. Ifølge Holsten er søvnkvaliteten viktigere enn antall timer på puten. For B-mennesker med store søvnvansker og spesielle døgnrytmer, anbefaler Holsten lysterapi.

Denne saken ble publisert i august 2011, og gjennomgått, oppdatert og utvidet av Aftenpostens redaksjon sommeren 2013.

Les også

  1. Søvnmangel gir trøbbel på jobb

  2. Halvparten av<br/>oss sover for lite

  3. Hva gjør suksessfulle kvinnelige ledere før frokost?

Les mer om

  1. Balanse
  2. Helse