– Hvis bystyret vil trenere planene om å bygge Gaustad, blir det heller ikke nytt sykehus på Aker

Bevilgningene til nytt sykehus på Gaustad og Aker betyr et skritt nærmere nedleggelse av Ullevål. Motstanderne håper at bystyret i Oslo vil kunne stoppe reguleringsplanene.

Helseminister Bent Høie har en klar beskjed til dem som nå håper at bystyret kan stoppe sykehusplanene.

– Ullevål har gamle bygg som drives på dispensasjon, og Oslo trenger nye sykehus, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse mandag om helsebudsjettet.

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til nytt sykehus på Gaustad og Aker i statsbudsjettet. Regjeringen foreslår samtidig en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet. Aker og Gaustad skal etter planen stå ferdig i 2030.

Planene om nye sykehus på Gaustad og Aker innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus.

Les også

Spikeren er langt ned i kisten på Ullevål sykehus | Andreas Slettholm

Bystyret kan si nei til planene

Senterpartiet, Venstre og Rødt er blant partiene som har vært sterkt imot planene som regjeringen nå bevilger penger til.

Oslo-partiene til Rødt, Senterpartiet, Helsepartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti er også imot planene om å legge ned Ullevål. Flere fagpersoner og tillitsvalgte har også engasjert seg mot planene om å legge ned Ullevål.

Selv om regjeringen nå foreslår bevilgninger til sykehusplanene, er det en mulighet for at bystyret i Oslo vil stoppe reguleringsplanene. Men Bent Høie har en klar beskjed til dem som nå håper at planene vil stoppes.

– Hvis bystyret vil trenere planene om å bygge Gaustad, blir det heller ikke noe nytt sykehus på Aker. Jeg har opplevd at Oslo kommune har opptrådt forutsigbart, og det er en kommune nødt til å være, med en så stor aktør som Oslo universitetssykehus, sier Høie.

Les også

Dette er striden om Oslos sykehus

Akuttsykehusene skal overta funksjoner

Planene om nye sykehus i Oslo har pågått i flere år og skapt mye rabalder. Ifølge sykehusplanene skal Gaustad bli et nytt regionsykehus for hele Helse Sør-Øst, med spesialiserte behandlinger, mens Aker sykehus skal bli nytt lokalsykehus for Oslo.

Fagfolk mener det ikke er plass til et stort nok sykehus på Gaustad og at gode fagmiljøer ved Ullevål vil splittes opp. Men Bent Høie har ikke latt seg rikke av kritikken mot planene.

– Utredninger viser at å ruste opp Ullevål i stedet for å bygge på Gaustad, vil være dyrere og ta lengre tid. Oslo trenger større kapasitet nå, sier Høie.

– Likevel mener mange at sykehuset på Gaustad ikke vil gi Oslo økt kapasitet?

– Gaustad vil bli stort nok for Helse Sør-Øst. Dessuten skal en del av funksjonene flyttes fra regionsykehuset til akuttsykehusene i regionen. Flere behandlinger skal bli løst lokalt ved akuttsykehusene, som Østfold, Vestre Viken og Sørlandet sykehus, sier Høie.

Ullevål er i dag Norges største akuttsykehus med et akuttmiljø som regnes for å være i verdensklasse.
Les også

Slo ring om Ullevål sykehus

– Vil ikke løse Oslos kapasitetsproblemer

Lene Haug, leder for Redd Ullevål-aksjonen, sier hun er skuffet over at regjeringen ikke har lyttet til fagfolk som har vist risiko på flere områder i sykehusplanene.

– Det kan bli en stor utfordring for hele regionen når OUS får så mye penger til et prosjekt som ikke engang løser kapasitetsutfordringene i Oslo, og som ikke gir Ahus den nødvendige og hardt tiltrengte avlastningen, sier Haug.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen legger opp til en uansvarlig nedleggelse av Ullevål sykehus.

– Regjeringen gir lånegaranti for utbygging på Gaustad uten at Ullevål-alternativet er blitt utredet. Dette skjer mot protester fra et samlet fagmiljø. Å legge ned Ullevål fører til oppsplitting av det akuttmedisinske miljøet, noe som er farlig for befolkningen ved store ulykker, katastrofer eller terrorangrep, sier Moxnes.