Kommisjon vil slå sammen tingretter i samtlige fylker

Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter. Ved en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22 vil samtlige fylker oppleve sammenslåinger.

Domstolskommisjonen foreslår blant annet å slå sammen Vesterålen tingrett med Trondenes og Ofoten tingretter – til Midtre Hålogaland tingrett.

Det er Adresseavisen (abonnementsartikkel) som skriver om hvordan Domstolskommisjonen ser for seg at den norske tingrettsstrukturen kan bli i fremtiden.

Les også

Domstolskommisjonen: Vi trenger større rettskretser | Yngve Svendsen

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år. Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Les også

Aftenposten mener: Endringene i domstolene må evalueres

Varsler kamp i Stortinget

Rapporten overleveres justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler kamp i Stortinget om forslaget til Domstolkommisjonen, som foreslår å legge ned to av tre tingretter.

Arbeiderpartiet har støttet både kommunereformen, politireformen og forsvarsforlikene, men etter valget har de signalisert en annen holdning. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), sier til Klassekampen at nedleggingsforslaget til Domstolkommisjonen ikke får støtte fra Ap.

– Vi vil ha en desentralisert domstolsstruktur, og vi mener domstolene må styrkes. De siste årene har vi sett en sveltefôring av domstolene, sier Vågslid til avisen.