Norge

Rettspsykiaterne i 22. juli-saken har kostet over fem millioner

De fire sakkyndige har sittet 256 timer i retten, og har en timelønn på 925 kroner.

De fire sakkyndige i 22. juli-saken under rettssaken i Oslo tingrett. F.v. Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrisen og Agnar Aspaas. Foto: SCANPIX NTB

  • Vibeke Buan

Det viser tall som Aftenposten.no har fått fra Oslo tingrett.

Rettssaken mot Anders Behring Breivik varte i ti uker. I forbindelse med rettssaken er det nå brukt i alt 5,191 millioner kroner på sakkyndige. Av disse er 162.000 kroner gått med til reiseutgifter.

Blir dyrere

Tallet er ventet å bli litt høyere, da de siste kravene ennå ikke er levert til tingretten.

Judisiell observasjon, som foregikk i tre uker og hvor også personell fra Dikemark var med, har kostet 2,109 millioner kroner. Andre sakkyndige som også deltok i retten har fått utbetalt 231.000 kroner, hvorav 20.000 er til reise.

— Det er ikke vanlig med så høye kostnader til sakkyndige. Jeg er ikke kjent med at vi har hatt høyere utbetaling til sakkyndige enn vi har hatt i 22. juli-rettssaken, sier tingrettsdommer Ina Strømstad ved Oslo tingrett til Aftenposten.no.

— Kostnadene reflekterer jo at det er fire sakkyndige, at det har vært en tre ukers observasjon, og at de sakkyndige har sittet nær ti uker i retten. Det er heller ikke vanlig at man oppnevner to team, det er spesielt i 22. juli-rettssaken. Det har selvfølgelig vært kostnadsdrivende, men påkrevd, sier Strømstad.

Venter på regning

Rettspsykiater Synne Sørheim har bare levert en faktura som ble utbetalt i januar 2012. Hun ba da om 372.000 kroner, hvorav 17.000 kroner er til reiseutgifter. Det vil si at Sørheim bare har fått utbetalt penger for arbeidet i forkant av rettssaken, men mangler å fakturere for tiden i retten. En slik faktura må sendes innen tre måneder etter avsluttet arbeid. I Sørheims tilfelle er det i slutten av september. Når denne er levert vil prislappen for rettspsykiatrien øke.

En rettspsykiater får 925 kroner per time.

Med utgangspunkt i dette har Sørheim fakturert for anslagsvis 383,7 timer.

De tre mannlige rettspsykiaterne har levert faktura for arbeid både i forkant av og underveis i rettssaken. Det er Terje Tørrisen som leverer den høyeste fakturaen.

- Vi har levd med denne saken i 24 timer i døgnet siden vi ble oppnevnt. All tid som har gått med på tenke på "hvordan gjør vi dette", det er ikke noe som tar slutt selv om man går fra jobb, sier Terje Tørrisen.

256 timer i retten

I alt varte rettssaken i 270 timer. Psykiaterne var ikke tilstede under prosedyrene, som tilsvarer 14 timer. Det vil si at hver psykiater skal fakturere for 256 timer i retten a la 925 kroner per time, noe som utgjør 236.800 kroner for å følge rettssaken.

Terje Tørrisen har fakturert for 900.000 kroner, og av disse har 72.000 kroner gått til reiseutgifter. Minus arbeidet i retten, har han fakturert for 591.200 kroner for arbeid med saken og for reisefravær. Delt på timeprisen på 925 kroner, tilsvarer dette 639 timer.

Agnar Aaspas har fakturert for 757.000 kroner, hvorav 52.000 kroner dekker reiseutgifter. Foruten arbeidet i rettssaken har Aaspas fakturert for 468.200 kroner for arbeid med saken og for reisefravær. Delt på timeprisen på 925 kroner, tilsvarer det 506 timer - noe som er 133 færre timer enn makker Tørrisen.

Torgeir Husby har fakturert 822.000 kroner, men ikke fakturert noen reisekostnader. Minus arbeidet i retten, har Husby fakturert 585.200 for arbeidet med saken og reisefravær. Delt på timeprisen utgjør dette 632 timer.

Kontrollert og godkjent av retten

Tingrettsdommer Ina Strømstad understreker at salærkravene som har kommet inn er gjennomgått og vurdert av retten.

- Det er ikke slik at sakkyndige bare sender inn et krav. Retten kontrollerer at kravet er tilstrekkelig spesifisert, og vurderer om det er å anse som rimelig og nødvendig for å utføre oppdraget. Det er sakkyndigkravene i 22. juli-saken, og derfor har de blitt godkjent av retten, sier Strømstad.

Terje Tørrisen forteller om et enorm arbeid som er nedlagt i jobben med å vurdere Anders Behring Breiviks psyke før og under rettssaken.

Tørrisen: - Vi har levd med denne saken 24/7

— Vi har levd med denne saken i 24 timer i døgnet siden vi ble oppnevnt. All tid som har gått med på å tenke på "hvordan gjør vi dette", det er ikke noe som tar slutt selv om man går fra jobb. Det har vært et betydelig press, sier Tørrisen til Aftenposten.no.

— Normalt ligger en judisiell observasjon langt, langt, langt under dette i bruk av tid. Normalt er det, alt avhengig av sakskompleks, snakk om 25 til 40 timer i en vanlig judisiell observasjon, forklarer rettspsykiateren.

De sakkyndige har fulgt den statlige salærforskriften, som sier at all medgått tid skal faktureres, så som kjøring og annen reisetid, understreker Tørrisen.

Andre reiseutgifter, hotell og kost etter statens reglement inngår også.

— Og så er rettssaken og medgått tid i retten én ting. Under utarbeidelsen av den rettspsykiatriske erklæringen har også lesing av saksdokumenter, deriblant over 5000 sider med avhørsrapporter, vært en sentral del. Jeg vil anta at vi har sett gjennom nærmere 10.000 sider. Så skrev vi en rapport på 300 sider. Aspaas og jeg jobbet nærmest fulltid med dette gjennom tre måneder og vel så det. Det var ikke vanlige 8-16-dager. I tillegg har jeg pendlet mye frem og tilbake mellom Oslo og Hamar, og har trolig over 200 timer bare i reisetid, sier Tørrisen.

Les også

  1. Husby: - Har håndtert dette på en måte vi kan stå for

  2. Vil gjenreise norsk rettspsykiatri

  3. Rettsstatens sterke oppgjør

Les mer om

  1. 22. juli