Norge

Barn skal ikke sone sammen med voksne. I dette fengselet skjer det likevel.

Barn skal ikke sone sammen med voksne, slår barnekonvensjonen fast. Men det gjør de i Norge. Fengselsleder er kritisk til praksisen.

  • Harald Stolt-Nielsen
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Over flere år har ungdoms- og gjengkriminaliteten økt, spesielt i Oslo. Volden er blitt grovere, ranene flere. Barn blir tatt i å selge narkotika på åpen gate.

Barnekonvensjonen fastslår at barn som er berøvet sin frihet, skal holdes adskilt fra voksne med mindre det motsatte anses å være det beste for barnet. Konvensjonen gjelder som norsk lov.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding