Smittevernveilederen for barnehagene: Faste grupper med tre småbarn pr. ansatt

Barn skal deles inn i mindre, faste grupper. Det skal være færre møter og samlinger i barnehagene. Ingen med luftveissymptomer får møte opp. Det er noen av forslagene i den nye smittevernveilederen.

Det er foreløpig god plass i Espiras barnehage på Grefsen stasjon. Snart blir det fullt igjen.

Smittevernveilederen for barnehager ble presentert på regjeringens pressekonferanse onsdag og inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan barnehagene skal drives når de åpnes igjen på mandag.

– Det er forsvarlig å åpne barnehagene. Det er fullt mulig å drive barnehagene og ivareta smittevernhensyn, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på pressekonferansen. Hun fastslo at også de ansatte kan føle seg trygge.

For å redusere kontakten mellom personer i barnehagene foreslås det å lage faste grupper med barn og ansatte som minst mulig blandes med andre grupper.

Gruppene kalles kohorter på smittevernspråket, og en kohort kan ta utgangspunkt i barnehagens gruppeinndeling (for eksempel avdeling) og bemanningsnorm.

For eksempel kan det være tre barn og én ansatt i småbarnsavdelinger under tre år og seks barn og én ansatt i storbarnsavdelinger med barn over tre år.

Slike faste grupper i barnehagen vil være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, heter det i veilederen. Man skal også unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter, og det skal være økt bruk av utetid.

Ingen syke får møte, selv med milde symptomer

Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen, fastslår veilederen.

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.

Hvis én i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet eller den ansatte møte i barnehagen som normalt.

Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer.

Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon blir hentet så fort det lar seg gjøre. Barnet må da vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn.

Les også

Fra mandag skal barnehagene åpne igjen. Men retningslinjene er fortsatt ikke kjent.

Unntak for pollenallergi

Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt, heter det.

For å unngå kontakt skal barnehagene også kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben.

Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst. Der det er mulig, kan barn møte ansatte ved inngangen når dagen starter, og foresatte møter samme sted ved henting.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet: – Regner med redusert oppholdstid

– Det blir utfordrende å innfri kravene i smittevernveilederen for barnehagene. Men det er mulig, sier lederen av Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Han sier det avhenger av to ting: Hvor mange barn som kommer tilbake i barnehagen, og hvordan åpningstiden skal være.

– Hvis vi skal ha samme åpningstid som tidligere med like mange barn og voksne, klarer vi ikke å opprettholde små og stabile barnegrupper, sier han.

Han håper barnehageeierne gjør en rask vurdering av åpningstiden.

– Jeg tror en oppholdstid på 6 til 6,5 time er realistisk, sier han.

Handal er spent på hvor mange barn som kommer til å møte opp på mandag, og sier han har inntrykk av at noen ansatte i barnehagen er usikre og til og med redde for å begynne på jobb igjen.

– Men de fleste er betrygget av myndighetenes helsefaglige råd og stoler på dem, sier han.

Saken oppdateres