Meklingen fortsetter – fortsatt ingen løsning i sykehusoppgjøret

Partene i sykehusoppgjøret har fortsatt ikke kommet til enighet under meklingen i sykehusoppgjøret. Men dialogen er profesjonell og god, ifølge Riksmekleren.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og Nils-Henrik Mørch von der Fehr kunne klokken 21 opplyse at meklingen mellom partene i sykehusoppgjøret står fast. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Etter at Spekter og forhandlingssammenslutningen YS-Spekter ikke kom til enighet om pensjonsbestemmelser under årets forhandlinger, ble det klart at oppgjøret måtte tas over Riksmeklerens bord.

Meklingen har så langt gått sakte og tre timer før fristutløpet ved midnatt, kunne riksmekleren ved 21-tiden opplyse om at meklingen var fastlåst.

Kun én time før meklingsfristen går ut ved midnatt natt til onsdag, har partene fortsatt ikke kommet til enighet.

– Vi har ikke kommet fram til noen enighet ennå. Vi prøver å se om det er et handlingsrom som partene er interessert i å utforske, men vi har ikke kommet til noen løsning ennå, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB klokken 23.

Fortsetter

Betyr det at det kan gå mot overtid?

– Det vet vi ikke. Det er tema som gjør at det kan komme en løsning fort, men det kan også komme et brudd fort. Men vi kommer til å holde på fram til fristutløpet, og så får vi se om det er grunnlag for å ta det videre, sier riksmekler Ruland.

Kjernen i meklingen dreier seg hovedsakelig om pensjon og økonomi. YS-Spekter krever pensjonsopptjening fra første krone for sine medlemmer i sykehusene, uavhengig stillingsstørrelse. I dag faller ansatte i stillinger på under 20 prosent utenfor pensjonsordningen.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og YS-Spekter, omtalte forrige uke dette kravet som «ufravikelig».

God dialog

Selv om partene så langt ikke har kommet til enighet er dialogen profesjonell og god, ifølge riksmekler Ruland.

– Det er en profesjonell og god dialog, der det er seriøse og ansvarlige parter som kjenner hverandre godt. De er flinke og gjør det de ser seg tjent med i meklingen også.

Mulig sykehusstreik

Om partene ikke kommer til enighet før fristen går ut ved midnatt natt til onsdag, kan en rekke sykehus blir rammet av streik. Det er Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital i Trondheim og Helse Bergen som kan bli rammet.

En eventuell streik vil blant annet gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

YS-forbundene Delta og Parat står sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO.