Norge

Regjeringen får kritikk av Jernbanetilsynet

Jernbanetilsynet krever mer «vesentlig mer penger» til jernbanen fra Regjeringen og får støtte av KrFs Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og den rødgrønne regjeringen bruker ikke nok penger på jernbane, mener Jernbanetilsynet. Her er Kleppa ute på skinnene ved Oslo S i fjor sommer. Bendiksby, Terje

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • John Hultgren
  Midtøsten-korrespondent

I en fersk høringsuttalelse til Samferdselsdepartementets jernbanerapport, går Jernbanetilsynet (SJT) rett inn i den hete debatten om Norge bevilger nok penger til vei og bane.

Dette er første gang et statlig tilsyn uttaler seg om finansiering av norsk samferdsel på denne måten.

– Grunnen til at vi gjør dette er at vi i vår nye funksjon som markedsovervåker også skal ivareta at konkurransevilkårene er like for transport på bane, på vei, i luften og på sjøen. På grunn av jernbanens tilstand, som resulterer i store forstyrrelser av driften, er ikke vilkårene like i dag, sier Erik Ø. Johnsen, sjef for tilsynet.

Kravet vinner gehør hos Knut Arild Hareide (KrF), leder for Transportkomiteen på Stortinget.

– Når jernbanedirektøren selv har varslet et mulig sammenbrudd for norsk jernbane, må tilsynet kunne tillate seg dette, sier han.

Ut av statsbudsjettet?

Aftenposten har gått gjennom flere av høringsuttalelsene til departementet, som uten unntak tar til orde for å tenke nytt om organisering og finansiering av samferdsel.

Les også

NSB-fremtidenstarter 7. mai

Innspillene kommer samtidig som Klassekampen skriver at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om ett år, når hun presenterer Regjeringens nye nasjonale transportplan, vil ta investeringer til vei og bane ut av statsbudsjettene.

Påstanden er ikke bekreftet av departementet, men i fjor høst gjorde Kleppas parti Sp vedtak om å holde investeringer til samferdsel utenfor budsjettene.

Politisk enighet

– Jeg tror en ny tenkning tvinger seg frem. Høyre, Frp, SV, Sp er der, de som holder igjen er Arbeiderpartiet. Men også her sier flere at det er behov for å tenke nytt. I løpet av neste vår, når ny transportplan skal behandles, kan vi få til en enighet om dette, sier Knut Arild Hareide.

Les også

Mer hemmelighold om jernbaneulykker

Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel hos Forbrukerrådet, mener at Norge aldri har vært nærmere nye måter å finansiere samferdsel på.

– Vi er på vei mot en tverrpolitisk erkjennelse av at dagens system ikke fungerer. Det er ikke sammenheng mellom behovene som beskrives i myndighetenes egne rapporter, og summene som bevilges, sier Rygg.

Flertall på Stortinget

SV, KrF og Frp tar til orde for å etablere egne samferdselsfond, mens Venstre ønsker å tilby statsgaranterte obligasjoner for å reise penger. Høyre ønsker samarbeid med private aktører.

Ap er i dag alene på Stortinget om å avvise finansiering av samferdsel utenfor statsbudsjettet. Men partiet er likevel på glid i spørsmålet om å organisere utbyggingen på en annen måte.

– Vi har landsmøtevedtak om at samferdselsprosjekter kan gjennomføres med egne utbyggingsselskaper med statlig, fylkeskommunal og kommunalt eierskap, for å sikre rask og forutsigbar gjennomføring, sier Anne Marit Bjørnflaten (Ap), nestleder i transportkomitéen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Slik vil fem partier hindre sammenbruddet i jernbaneplanene

 2. NORGE

  I flere tiår har de ventet på ny riksvei. Nå kan den og flere andre veiprosjekter ryke.

 3. NORGE

  Regjeringen varsler utsettelse av Follobanen og flere andre jernbaneprosjekter

 4. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Hvem leverer best på samferdsel - rødgrønne eller blå?

 5. NORGE

  Vil utsette InterCity utbygging med flere år – stikk i strid med Stortingets vedtak

 6. NORGE

  Slik vil han fjerne 10.000 lastebiler på E6 gjennom Gudbrandsdalen