Norge

– Flyktningene er en ressurs

Hvis flyktningene bare får være her midlertidig, kan mye av det positive bidraget de i dag gir til det norske samfunnet gå tapt, mener inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (Sv).

7294412518_396aafc315_z-Stg7WlIvZA.jpg
  • Lars Kluge

Frp kommer med sitt forslag om at alle flyktninger skal hjem når behovet for beskyttelse er over, på en spesiell dag, påpeker inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. I dag, lørdag, markerer bosnierne 20 års vellykket integrering i Norge med stor festaften i Gamle Logen i Oslo.

Thorkildsen skal selv være til stede og motta en gave fra bosnierne i Norge til det norske folk.

Hun viser til artikkelen Flukten til seier i A-magasinet 16. mai som forteller hvilken viktig ressurs de bosniske flyktningene er blitt i det norske samfunnet – og hvordan de er blitt det.

– Vi kan ha nytte av dem i generasjoner, men Fr.p. mener flyktningene aller nådigst skal få være her, at de er en belastning og skal ut så fort som mulig. Men dette er mennesker som vil bidra, og som gjør det. Forutsetningen er at vi ikke lager et skille mellom oss og dem, sier Thorkildsen.

Rammer tusener

Hun mener det er akkurat det Fr.p. gjør med sitt forslag.

Les også

Hvorfor er bosniske flyktninger så godt integrert i Norge

– Når livet settes på vent, blir de ikke integrert. Så vidt jeg har sett, har ikke Fr. satt noen tidsbegrensning. Noen kan dermed bli gående hele livet og vente på at forholdene i hjemlandet skal bli så bra at de kan reise hjem. Det er allerede altfor mange som får livet sitt på vent i asylmottakene, og vi har sett hvor vanskelig det er.Fr.p. vil gjøre dette til livssituasjonen for tusener av mennesker. Det vil være en umenneskelig situasjon som kan bli direkte skadelig, ikke minst for barna. Kanskje er norsk det eneste språket de kan, uten at de får en fast tilknytning til Norge. Dermed kan deres lojalitet til det norske samfunnet svikte, og det kan igjen føre til kriminalitet og andre problemer.

Å sende mange hjem straks det blir fred, kan dessuten destabilisere områdene de kommer fra, og kriger kan blusse opp igjen, påpeker inkluderingsministeren.

– Men vi ser av situasjonen i Stockholm hva det kan medføre hvis stadig flere flyktninger kommer, og ingen reiser hjem. Kan vi ta imot alle, og la dem bli?

– Vi skal ikke ta imot alle. Men vi må, som et land i verden, ta imot vår del. Tidligere har det vært vi nordmenn som har trengt beskyttelse. Akkurat nå er vi heldige og lever i et land der det er fred og gode leveforhold. Men det er ikke sikkert det alltid kommer til å være sånn. Å hjelpe dem som trenger beskyttelse nå, er derfor en investering i vår egen fremtid, sier Thorkildsen.

Les også

  1. Hareide tror Frp-forslag vil motvirke integrering