Norge

Kongsberg er Norges ny oljeby

Innlandsbyen Kongsberg er på fem år blitt mer avhengig av olje og gass enn oljebyene Stavanger, Haugesund og Bergen.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (t.h.) på omvisning hos oljebedriften FMC Kongsberg Subsea. JON HAUGE (arkivbilde)

 • Roar Østgårdsgjelten

Andelen «oljespesialister» på Kongsberg er nesten doblet på fem år, fra 12 prosent til 22 prosent av yrkesaktive i regionen.

Det viser en opptelling som Samfunns— og næringslivsforskning (SNF) i Bergen har gjort på oppdrag for Olje- og energidepartementet.

Ingeniørbyen

En viktig forklaring til at Kongsberg er blitt Norges nye oljeby er den sterke stillingen som ingeniørmiljøet i byen har hatt i utviklingen av undervannsteknologi til offshorenæringen.

På fem år (2007-2012) er det opprettet mellom 30.000 og 35.000 nye arbeidsplasser i olje- og gassnæringen her i landet, viser SNF-rapporten.

Spesialisert industri

Det er anslått at det jobber mellom 200.000 og 250.000 mennesker i oljeindustrien, alt fra ansatte i oljeselskaper, forvaltningen, leverandørindustrien og en rekke andre virksomheter som direkte eller indirekte er avhengig av næringen.

I den spesialiserte leverandørindustrien jobber det i dag 126.000 personer - 22.000 av dem på faste installasjoner og flytende rigger til havs.

Siden 2007 har omfanget av petroleumsaktivitetene økt og leverandørindustrien har til en viss grad endret karakter.

SNF-rapporten «Den spesialiserte leverandørindustrien til petroleumsvirksomhet»

Denne spesialiserte leverandørindustrien, som også kalles oljeteknologiindustrien, er bedrifter som er helt eller delvis avhengig av olje- og gassvirksomheten.

Dette er bedrifter som har tilpasset produksjon, utstyr, produkter, tjenester og kompetanse til de spesielle teknologiske og sikkerhetsmessige krav som gjelder i petroleumssektoren.

Sør-Vestlandet dominerer

Stavangerregionen forholdsmessige andel av sysselsettingen i oljenæringen har gått ned de siste fem årene.

Men i absolutte tall er det fortsatt flest arbeidsplasser i den landbaserte oljenæringen på kysten av Sør-Vestlandet, fra Sunnmøre og sørover til Rogaland.

Les også

Undervannsfabrikken på størrelse med en fotballbane

I likhet med Kongsberg er også Ulsteinvik på Sunnmøre og Florø i Sogn— og Fjordane blitt mer avhengig av olje- og gassnæringen de siste fem årene, viser SNF-tallene.

«Oljestrilene»

Den mest iøynefallende veksten i antallet nye arbeidsplasser har funnet sted i bergensregionen. Her er det opprettet 8000 nye arbeidsplasser mellom 2007 og 2012.

— Siden 2007 har omfanget av petroleumsaktivitetene økt og leverandørindustrien har til en viss grad endret karakter både i form av en utstrakt grad av restrukturering, men også med større innslag av ny teknologi relatert til undervannsproduksjon, fremgår det av SNF-rapporten.

 1. Les også

  Ville se vrak på havbunnen, endte opp som offshoreleverandør

 2. Les også

  Norges nye eksport­komet

 3. Les også

  Oljeingeniører tjener 200.000 kroner mer enn andre ingeniører

Kongsberg Gruppen lager simulatorer som blant annet brukes til opplæring og trening for navigasjon blant oljeinstallasjoner til havs. KRISTIAN TOPP

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Erling Dokk Holm: Steder som hviler tungt på én næring, kan bli hardt rammet av kunstig intelligens

 2. ØKONOMI

  47.000 jobber rammet av oljenedturen. Men ledigheten økte bare med 15.000

 3. POLITIKK

  Kongsberg har noen av verdens mest avanserte oljebedrifter. Vil de klare det grønne skiftet?

 4. A-MAGASINET

  Svalbard smelter. Kloden varmes opp. Kan koronakrisen hjelpe oss ut av knipen?

 5. ØKONOMI

  Oljepris på 100 dollar? Norsk industri vil ikke ha det.

 6. A-MAGASINET

  – Jeg er bare vant til at det ikke kommer til å bli noe.