Norge

56 overfallsvoldtekter i de fem største byene i år

I de fem største byene i Norge har det vært anmeldt 56 overfallsvoldtekter så langt i år.

26. juni tok en kvinne i 20-årene kontakt med politiet for å anmelde en overfallsvoldtekt. Hun forklarte at hun ble dratt inn i Baneheia i Kristiansand av to menn. Foto: HALLGEIR OFTEDAL

  • Lars Martin Gimse

På forespørsel fra Aftenposten.no har politiet i de fem største byene i Norge utarbeidet statistikk for antall overfallsvoldtekter så langt i år.

Overfallsvoldtekter kategoriseres som «vanlige» voldtekter i politiets egne registre, og politiet må derfor gå inn og se på hver enkelt sak for å finne ut hvorvidt det er snakk om en overfallsvoldtekt eller ikke.

— Ikke bare Oslo-problem

I Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand er til sammen 56 overfallsvoldtekter meldt til politiet i år. Og det er ikke overraskende Oslo som har flest tilfeller.

Som Aftenposten.no tidligere har skrevet har det blitt anmeldt 39 overgrepsvoldtekter i Oslo i 2011.

- Dette er en dramatisk utvikling, sa Hanne Kristin Rohde, leder av vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, da Aftenposten.no offentliggjorde tallene.

Men selv om Oslo topper statistikken, er overfallsvoldtekter ikke bare et Oslo-fenomen.

- Misforstått

I Hordaland politidistrikt er det anmeldt ni overfallsvoldtekter hittil i år, og seksjonsleder ved vold -og sedelighetsseksjonen Rigmor Isehaug anslår at syv av disse har funnet sted i Bergen sentrum.

I Trondheim er det registrert fire overfallsvoldtekter, mens både Stavanger og Kristiansand har tre saker i sine registre som betegnes som overfallsvoldtekter.

I Oslo er gjerningsmennene i et overveldende flertall beskrevet som personer av utenlandsk opprinnelse, men i Bergen ser man ikke den samme tendensen. Det er også vanskelig for Bergens-politiet å finne noen fellestrekk ved overfallsvoldtektene.

— Gjerningspersonene er både norske og utenlandske, og voldtektene skjer ikke i noen spesiell sone i byen. Det som går igjen er at det er enten rus eller beruselse involvert, forteller Isehaug til Aftenposten.no.

Ofte berusede ofre

Etter en rask titt på sakene som karakteriseres som overfallsvoldtekter, anslår Isehaug at minst halvparten har skjedd i forbindelse med nachspiel, eller mens offeret er på vei hjem fra en bytur.

Hun påpeker også at rundt halvparten av tilfellene er forsøk på overfallsvoldtekt, altså de er ikke fullbyrdet. Det er ofte svært vanskelig å si hva som egentlig har skjedd.

— Det er ofte en beruset person som er offeret, og vi har ingen gjerningsmann. I tillegg har vi bare en parts beskrivelse av situasjonen. Dermed gir ikke statistikken alltid oversikt over hva som virkelig skjer. Hva hadde skjedd om offeret ikke hadde kommet seg unna? Hadde det blitt en voldtekt? Det er en infløkt problematikk, påpeker Isehaug.

Flere gjerningsmenn

I Oslo har noen av sakene opptil flere gjerningsmenn.

- I flere av sakene dreier det seg om gruppevoldtekt. Ikke nødvendigs flere som forgriper seg, men at det er flere som medvirker til at voldtekten blir gjennomført, sa sa Hanne Kristin Rohde, leder av vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt da Aftenposten.no fikk tallene for overfallsvoldtekter i Oslo.

Oslo er også den byen som har opplevd den største økningen av overfalsvoldtekter fra i fjor til i år. I fjor ble det registert 24 overfallsvoldtekter, mens det så langt i år er anmeldt 39. Rohde betegner det som en dramatisk utvikling.

Vanskelig etterforskning

Utfordringene for politiet er at det i mange tilfeller er svært vanskelig å finne gjerningspersonene, og oppklaringsprosenten er lav.

— Det er viktig at offeret kommer tidlig i kontakt med politiet. Da har vi en mulighet til å sikre spor, både biologiske og elektroniske, samt ta kontakt med vitner som kan ha vært der. Vi får ofte kritikk for henleggelse av saker, men når anmeldelse inngis fra en uke etter og utover, så er det betydelige vanskeligere å oppklare saken, sier Isehaug.

- Mange kritiserer politiet, men jeg føler at vi gjør veldig mye. Men jeg skulle ønsket at vi kunne gjøre mer.

Isehaug mener det er vanskelig å forebygge overfallsvoldtekter, mener peker blant annet på foreldrerollen:

- Foreldre har et visst ansvar. Hvor går grensene, hva kan man tillates seg? Ingenting er så godt forebyggende som foreldre.

Hun anbefaler forøvrig kvinner å gå flere sammen hjem fra byen, og å ikke bli så overstadige berusede at de ikke kan gjøre rede for seg selv.

Les også

  1. - Dramatisk utvikling i anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

  2. - Må vurdere forvaringsstraff for overfallsvoldtekter

  3. Høysesong for voldtekter

  4. Fordi jeg er kvinne