Norge

Unngå kvikksølvdamp fra knuste sparepærer

Du skal verken bruke kost eller støvsuger når du rydder glassbitene.

Kvikksølvdampen fra knuste sparepærer kan være helsefarlig, derfor må du ta forholdsregler når du plukker opp bitene.
  • Christine Gulbrandsen

Les også:

En sparepære som knuser, frigir små mengder med kvikksølvdamp.

Men de fleste er ikke klar over at det er en fare for å puste inn kvikksølvdampen, når sparepæren går i stykker, hevder det danske Miljøministeriet.

Helserisiko

Kvikksølv er en de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse.

Kvikksølvdampen fra sparepæren utgjør ikke en helserisiko så framt du rydder ordentlig opp og lufter ut. Men blir du i tillegg utsatt for kvikksølv fra flere kilder – kan det samlet sett bli en helserisiko, skal vi tro Miljøministeriet.

Derfor er det veldig viktig at du rydder opp på en skikkelig måte, uten å utsette deg for unødvendig kvikksølvdamp.

Ikke i vanlig søppel

En undersøkelse foretatt av Klima— og forurensingstilsynet i 2008, viser at én av tre nordmenn kaster sparepærene rett i søppelkassen. Men det skal du absolutt ikke gjøre. Støvsugeren eller kost og brett skal du heller ikke bruke, for de kan spre kvikksølvet videre i rommet.

Det første du skal gjøre er å åpne vinduet, og la det stå åpent mens du gjør rent.

Deretter skal du skrape opp glassrestene med litt papp eller en gammel melkekartong, og så til slutt tørke over det hele med fuktig tørkepapir.

Legg glassrestene i en lufttett beholder eller en frysepose, og lever det til gjenbruksstasjonen.

Synlige returpunkter

Tone Granaas, daglig leder i Grønn Hverdag, mener det er avgjørende at det finnes enkle returpunkter for forbrukerne.

- Dørstokkmila kan være lang for folk, så det er veldig viktig at returpunktene er synlige og enkle å finne frem til.

Granaas mener at dagens ordninger har gjort det enklere, i og med at vi nå kan levere lyspærene tilbake der vi har kjøpt dem. Likevel har hun forslag til ytterligere forbedringer.

— Mitt personlig ønske er at de kommunale renovasjonsselskapene kan samle inn farlig avfall direkte fra husstandene. Det hadde gjort ting mye enklere for folk, sier hun.

Har du tips? Send oss en e-post!