Norge

Fem har fått vibrioinfeksjoner fra badevannet i år. Når temperaturen i sjøen stiger, blir infeksjonsfaren større.

Når vanntemperaturen holder seg over 20 grader i noen dager, er det gode vekstvilkår for disse bakteriene – vibrio vulnificus.

Det koker på land – og nå stiger sjøtemperaturen også. Folk med sår på kroppen bør ta forholdsregler når de bader, er rådet fra Folkehelseinstituttet.

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

I fjor måtte vi lære oss et nytt navn: vibriobakterien. Bakterien, som i verste fall er «kjøttetende» og kan føre til blodforgiftning, gjorde at badingen i Oslofjorden ikke ble fullt så bekymringsløs som den pleier å være.

De mange varme dagene i ekstremsommeren 2018 fikk bakteriene til å blomstre opp. Det ble rapportert om rundt 50 milde sår- eller øreinfeksjoner, mens åtte personer fikk alvorlige infeksjoner etter bading i Oslofjorden.

Selv om sjøtemperaturene hittil i sommer ikke har vært så høye, er det registrert fem tilfeller så langt: To i Akershus, og ett i hver av fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Ingen av dem er alvorlige.

I år er det for første gang pålagt rutinemessig melding av alle sykdomstilfeller forårsaket av vibriobakterien. Infeksjonene ble meldepliktige fra juni. Dette betyr at alle laboratorier, sykehus og legekontorer skal melde tilfeller til Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er ikke uventet å finne tilfeller av milde vibrioinfeksjoner. Men før 2018 hadde vi ikke hatt et slikt utbrudd med alvorlige tilfeller etter bading i Norge. Nå, etter innføring av meldeplikt, vil vi kunne ha bedre oversikt fremover, sier Umaer Naseer, seniorforsker ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved FHI.

Venter ikke økning i risiko

– Frykter dere en oppblomstring av vibriobakterien nå, med varme i Sør-Norge og hetebølge i Europa?

– Vi forventer ikke en betydelig endring i risiko for vibrioinfeksjoner de nærmeste dagene som følge av de varslede høye temperaturene, sier Naseer.

Han opplyser at risikonivået er vurdert å forbli lavt av det Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), basert på fjernmålinger av havoverflatetemperatur og andre indikatorer som kan påvirke vekst av vibrio i kystområdene.

– Vi følger likevel med på endringene som vil kunne ha betydning for risikonivået, spesielt dersom temperaturen forblir høy over lengre tid, slik som i fjor sommer.

Han oppfordrer folk til å følge rådene som er beskrevet på FHIs nettsider.

Symptomer på blodforgiftning kan komme etter sårinfeksjon, eller som første symptom. En blodforgiftning utvikler seg ofte raskt og dramatisk.

Slik er kartet over faren for høyt nivå av vibriobakterier i badevannet 25. juli. Gult betyr lavt farenivå.
Les også

Ti ting du bør vite om den farlige vibriobakterien i badevannet

Skyldes ikke forurensning

Det tas ikke vannprøver for å påvise disse bakteriene i badevann fordi det ikke finnes noe anbefalt prøvetakingsprogram for å overvåke dem. Tilfeldige stikkprøver av badevannet vil kunne gi misvisende informasjon.

Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker risikoen for Vibrio-vekst. Slik så kartet ut i en julidag i fjor – jo mørkere farge, desto større fare for høyt bakterieinnhold i sjøvannet. Østersjøen er spesielt utsatt.

Bakterien er vanlig i varmt sjøvann, spesielt i brakkvann og i sjøområder med lavt saltinnhold. Forekomst av bakterien skyldes ikke forurensning. Verken smak, utseende eller lukt av sjøvannet endres av denne bakterien.

Det pågår to forskningprosjekter på FHI om vibrioinfeksjoner nå. Blant annet vil man se på om disse infeksjonene er et fremvoksende folkehelseproblem i Norge i forbindelse med klimaendringene.

Les mer om

  1. Bading
  2. Folkehelseinstituttet
  3. Helse