Norge

Derfor mener de Behring Breivik ikke kan straffes

De sakkyndige mener Anders Behring Breivik er psykotisk. Diagnosen er paranoid schizofren. Fra 2006 isolerte han seg selv og mistet gradvis funksjonsevnen.

  • Tor Arne Andreassen
    Journalist

Etter å ha undersøkt Anders Behring Breivik i til sammen 36 timer, over 13 møter, kom begge de to psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, uten tvil, frem til at han var psykotisk den 22. juli og at han derfor ikke er strafferettslig tilregnelig.

Det ligger derfor an til at massedrapsmannen ikke kan dømmes til fengselsstraff, men vil bli forsøkt dømt til tvungent psykisk helsevern.

Psykotisk også nå

Statsadvokat Svein Holden leste under pressekonferansen ved offentliggjøringen av konklusjonen opp den viktigste begrunnelsen til de sakkyndige.

— Psykiaterne kom til at observanden var psykotisk på tidspunktet for handlingen og han var psykotisk på tidspunktet for observasjonen. Konklusjonen er at Anders Behring Breivik er utilregnelig, sa Holden.

Styrt av vrangforestillinger

Han sa at de sakkyndige beskriver en person som befinner seg i sitt eget vrangforestillingsunivers der alle hans tanker og handlinger styres av disse vrangforestillingene.

Les også

Behring Breiviks andre ansikt

De to psykiaterne konkluderer med at Breivik over en lengre periode har utviklet sykdommen paranoid schizofreni, som har forandret ham og gjort ham til den personen han er i dag. I erklæringen beskriver de sakkyndige mange tilfeller av bisarre vrangforestillinger. De går særlig inn på det de kaller Breiviks grandiose vrangforestillinger. Breivik mener han kan bestemme hvem som skal få leve og dø og at han skal frelse det norske folk.

— Den perfekte ridder

Breivik har opplyst til de sakkyndige at han har begått drapene, eller henrettelsene som han kaller dem, av kjærlighet til sitt folk.

Han karakteriserer seg selv som den mest perfekte ridder etter den 2. verdenskrig og at hans organisasjon Knights Templars vil overta makten i Europa. Han antyder seg selv også som fremtidig regent i Norge.

Ville drive avlsprogram

Breivik har også sagt at han vil drive avlsprogram for nordmenn og opprette reservater.

Husby og Sørheim har foretatt en omfattende testing av Anders Behring Breivik. De konkluderer med at Behring Breivik har diagnosen paranoid schizofreni og at han har følgende vrangforestillinger:

  • Selvhenførende vrangforestillinger; han mener han har blitt lagt merke til utover det vanlige.
  • Forfølgelsesvrangforestillinger; at han står overfor snarlig utryddelse.
  • Grandiose vrangforestillinger; at han kan bli innsatt som ny regent og kan styre hvem skal leve og dø i Norge.

Psykisk sykdom i familien

Ifølge de sakkyndige skal Behring Breivik ha usammenhengende tale. De sakkyndige skriver at han har hatt en vanskelig barndom med psykisk sykdom i familien. Han har en fullstendig manglende empati og ikke i stand til å ta inn over seg ofrenes eller samfunnets perspektiv.

Breivik skal ha blitt gradvis verre i årene forut for terrorangrepet og endt med total funksjonssvikt, sosialt, praktisk og yrkesmessig. Han skal ha hatt tanker om avlytting og overvåking.

32-åringen kan også ha alvorlige personlighetsforstyrrelser, men de sakkyndige mener de ikke kan stille noen diagnose i forhold til personlighetsforstyrrelser før Breivik eventuelt blir behandlet for schizofrenilidelsen.

Suicidal

De sakkyndige skriver at Anders Behring Breivik har en livslang lidelse med behov for behandling med medisiner. De mener det vil være vanskelig å behandle ham.

De mener også at det er en betydelig fare for at 32-åringen vil forsøke å ta livet av seg selv gjennom en handling rettet mot seg selv og de han truet på livet.

De mener altså at han er en fare for andre og for seg selv. De sakkyndige mener det foreligger langvarig fare for nye voldelige handlinger og drap.

tor.arne.andreassen@aftenposten.no

Les også

  1. - Behring Brevik har over en lang periode utviklet paranoid schizofreni

  2. Terrorsaken toppet utenlandske nettaviser

  3. Dette betyr rettspsykiaternes konklusjoner

- Vi var aldri i tvil, sa psykiater Torgeir Husby tidligere i dag. Her sammen med Synne Sørheim, den andre psykiateren som har undersøkt Anders Behring Breivik.
FS00003987.jpg