Rektorer sendte bekymringsmelding: – Vet ikke om vi vil klare å gi elevene vitnemål i tide

Rektorene ved videregående skoler i Viken er så bekymret for konsekvensene av feil i datasystemet Visma InSchool at de har sendt en bekymringsmelding til fylkeskommunen og bedt om en beredskapsplan.

Visma InSchool har vært i bruk ved 34 videregående skoler i tidligere Akershus (nå en del av Viken) siden august i fjor, men fortsatt meldes det om mange feil i datasystemet.
  • Frøydis Braathen

«Arbeidet med karakteroppgjør for 1. termin avdekket svært mange mangler og feil, og vi er usikre på om vi vil klare å publisere karakterer til elevene på forsvarlig måte», skriver rektorene i en bekymringsmelding sendt til områdedirektørene i Viken.

Bekymringsmeldingen kommer etter flere måneder med en rekke feil i det nye datasystemet Visma InSchool, som etter planen skal rulles ut i skoler i hele landet.

34 videregående skoler i Akershus fikk i høst innført Visma InSchool, tre år etter at det skulle vært klart. Datasystemet koster 560 millioner kroner. Innen 2022 skal det innføres ved alle videregående skoler i landet, i tillegg til grunnskolen i Oslo.

Les også

Nytt datasystem til 560 millioner kroner er tre år forsinket. Lærere fortviler over problemer med alt fra timeplaner til registrering av fravær.

«Mangler et forsvarlig system»

Aftenposten skrev i høst om at feilene i datasystemet har ført til mye frustrasjon og merarbeid for både elever og lærere: Problemer med innlogging og fraværsføring, feil i timeplaner og klasserom som dobbelbookes. Elever som faller ut av klasselister og lærere som bare har tilgang til halve klassen.

Nå kommer også skolelederne på banen. Bekymringsmeldingen er undertegnet av seks rektorer som sitter i referansegruppen for Visma InSchool, på vegne av alle rektorer i Akershus.

I brevet skriver de at «bekymringen gjelder lønnsarbeid, karakteroppgjør, oversikt over elevenes fag, karakterer, fravær, planlegging av skoleåret, eksamen og fagdokumentasjon. Totalsituasjonen med VIS (Visma InSchool) gjør at vi som rektorer mener at vi mangler et forsvarlig system som gir oss nødvendig oversikt på de nevnte områdene».

Korte frister

Det nye skybaserte datasystemet skal overta for flere snart utdaterte datasystemer, som finnes på skoler rundt om i landet. Det skal brukes av skoleledere, lærere, elever og foresatte, for å administrere blant annet timeplaner, fravær og karakterer.

Vurderinger av elevenes innleveringer og prøver gjennom skoleåret danner grunnlaget for lærernes karaktersetting. Ifølge rektorene vil problemer med denne dokumentasjonen kunne få de mest synlige og alvorlige konsekvensene:

«I vitnemålsarbeidet er fristene svært korte, og det er ikke rom for utsettelser på grunn av feil i systemet. Vi vet ikke om vi vil være i stand til å lage vitnemål i tide til elevene», skriver rektorene.

Per Erik Skjelbred, rektor ved Bleiker videregående skole, er en av de seks rektorene som undertegnet bekymringsmeldingen.

– Vi har ikke tid til å oppleve datafeil i prosessen med vitnemålsarbeidet, sier Skjelbred.

Les også

Flere tusen elever i Akershus har problemer med nytt datasystem. Snart innføres det i hele landet.

– Svært alvorlig

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, deler rektorenes bekymring for om Visma InSchool vil gi elevene det de har krav på.

Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.

– Jeg har ikke sett bekymringsmeldingen, men vet at den er sendt og kjenner til innholdet. Når rektorene er bekymret for om de vil være i stand til å gi elevene vitnemål, er det svært alvorlig, sier Handal.

– De som har tatt en avgjørelse om at Visma InSchool skal rulles ut, må sørge for at rektorene får oppfølging og ressurser så de kan drive skolene forsvarlig, sier Handal.

Les også

– Det nye datasystemet må ikke rulles ut i flere fylker før problemene er løst

Skal rulles ut i seks nye fylker

Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for kompetanse i Viken fylkeskommune, tar meldingen fra rektorene på alvor.

– Det som kommer frem i meldingen fra rektorene, er svært bekymringsfullt, sier Olsen. Ifølge henne har fylkeskommunen satt ned en gruppe som skal jobbe med en beredskapsplan for bruk ved karaktersetting til våren.

Det er Vigo IKS, et interkommunalt selskap, som er innkjøper av Visma InSchool på vegne av alle fylkeskommunene samt Oslo.

Kan bli aktuelt å kreve kompensasjon

Brynjulf Bøen, daglig leder i Vigo IKS, sier at de har fått kompensasjon fra Visma for forsinkelser, og at det kan bli aktuelt å kreve det igjen. Til tross for at det fortsatt meldes om mange feil, er planen å rulle ut datasystemet i seks nye fylker til høsten.

– Vi ønsker å fullføre dette, fordi vi ikke ser så mange alternativer. Men hvis systemet ikke er bra nok, kan det hende vi må utsette utrullingen, sier Bøen.

Leif Arne Brandsæter, direktør i Visma, sier at han gjerne vil ha kontakt med rektorer som er bekymret.

-Vi deler uroen som rektorene legger frem og forstår at det vil være utfordrende å lage komplett fagdokumentasjon når vi har hatt store utfordringer med systemet i løpet av nesten et år. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe til på en så god måte som mulig, sier Brandsæter.