Norge

Forskere: Seksuelle overgrep mot menn er sterkt underrapportert

Ingen av de 13 mennene Rannveig Svendby dybdeintervjuet, kunne tenke seg å snakke med noen om overgrepet eller anmelde det til politiet.

- Det er viktig at også gutter og menn får oppfølging og hjelp når de utsettes for seksuelle overgrep. De vil bli tatt på alvor når de kommer til oss, sier overlege Eline Thorleifsson ved Oslo legevakts overgrepsmottak.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Rundt fem prosent av dem som henvender seg til overgrepsmottaket ved Oslo legevakt, er menn. Men fagfolkene regner med at dette bare er toppen av isfjellet, siden mange menn føler skam og frykter å bli latterliggjort.

I leserinnlegget «Jeg er mann og jeg ble voldtatt» fortalte en 19-åring om hvordan han ble misbrukt av to unge kvinner og at han senere ble ledd av da han fortalte venner om det.

— De to jentene ødela seksualiteten min den kvelden. Jeg prøvde å «stå frem» med opplevelsen, men folk lo, skriver 19-åringen, som senere ikke har maktet tanken på å ha sex med noen.

Innlegget i Aftenposten sist mandag førte til svært mange kommentarer fra leserne. De fleste støttende, men også noen som ikke skjønte hva 19-åringen hadde å klage over.

Ved Oslo legevakts overgrepsmottak kommer hver dag noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep, av og til også menn.

- Store mørketall

— Vi regner med at det er store mørketall både blant kvinner og menn, men vi tror at mørketallene kan være høyere blant menn. Overgrep mot menn er forbundet med mye skam og frykt for hva andre vil si, sier overlege Eline Thorleifsson ved Oslo legevakts overgrepsmottak.

Hun ser med bekymring på mørketallene.

Les også

«En kvinnes historie er en tragedie. Min er humor»

— Overgrep mot gutter og menn er noe vi er opptatt av og snakker om. Det er viktig at alle som har behov for og ønsker det får oppfølging og hjelp. Vi tar imot alle på overgrepsmottaket, også gutter og menn, og uavhengig av om de har tenkt å anmelde saken eller ikke, sier Thorleifsson.

Blir tatt på alvor

- I sitt leserinnlegg stiller 19-åringen spørsmålet: «Dersom jeg hadde gått til et mottak, ville de tatt meg på alvor?»

- Ja, vi ville ha tatt ham på alvor, også hvis han nå skulle komme til oss, sier overlege Thorleifsson.

Litt over halvparten av de som henvender seg til overgrepsmottaket, kommer innen et døgn etter av overgrepet har skjedd. 30 prosent kommer i løpet av en uke, resten senere.

Alle som kommer til overgrepsmottaket får tilbud om samtaler og medisinsk undersøkelse med tanke på smitte, sporsikring og skader. Alle får også tilbud om oppfølgingssamtaler og medisinske kontroller de første månedene etter et seksuelt overgrep, noe de fleste benytter seg av. Noen velger også å ta i mot deler av tilbudet. De som har behov for og ønsker det, henvises videre til psykolog/psykiater.

Reaksjoner og problemer

— Etterreaksjoner varierer fra person til person. Vanlige problemer etter et overgrep kan være selvbebreidelse, søvnproblemer, mareritt, sinne, konsentrasjonsproblemer og tristhet – en ryggsekk med etterreaksjoner hvor noen bærer en tyngre sekk enn andre. Vi ser at det også blant gutter og menn er en del som vegrer seg mot å ta imot oppfølging, de vil helst bare glemme. Vi prøver å være oppsøkende, og ringer når noen ikke møter til avtaler, men tilbudet er selvsagt frivillig, sier overlege Thorleifsson.

Omtrent halvparten av dem som kommer, anmelder overgrepet til politiet.

Ble rørt av støtten

19-åringen som skrev innlegget, gruet seg før han skrev det, selv om han hadde skrevet andre leserinnlegg før.

Les også

«Menn er ikke dyr»

– Ikke nødvendigvis fordi jeg var redd for å bli «outet», men redd for å bli ledd av, få veggen i trynet og ikke bli tatt på alvor. Men så begynner kommentarene å komme. En ting er liksom jenter som viser sympati og alt det der, men når det kommer godt voksne menn og faktisk forstår meg, skjønner meg og forsvarer meg.. Da blir jeg egentlig litt rørt, sier den unge mannen.Han synes det er bra at det er blitt mer debatt om voldtekt de siste årene.

– Men den debatten har liksom blitt til en slags kamp mellom menn og kvinner, der menn utelukkende er overgripere og kvinner utelukkende er ofre. Debatten burde egentlig handlet om respekt for hverandres kropper, seksualitet og grenser, sier han.

Ingen ville anmelde

Til masteroppgaven i sosialantropologi «Fra de stummes leir» intervjuet antropolog Rannveig Svendby 13 menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Ingen av mennene hadde anmeldt overgrepene til politiet. Noen hadde holdt erfaringene hemmelig i flere tiår.

— Bare tanken på å sitte overfor politiet og fortelle om det som hadde skjedd, var helt umulig for dem. De var redde for ikke å bli tatt på alvor, sier Svendby.

Hun peker på at det er en vanlig oppfatning at seksuelle overgrep er noe som bare kvinner utsettes for. Inntrykket styrkes av mediene, fordi journalister skriver som om det er en selvfølge at alle ofre er kvinner og alle overgripere er menn, mener Svendby.

De 13 mennene i studien har vært utsatt for ulike typer seksuelle overgrep fra både menn og kvinner. Noen ble fra de var barn av opplært til å tilfredsstille andre seksuelt. Andre ble voldtatt i voksen alder. Overgriperne var familie, venner og ukjente av begge kjønn.

- Liten bevissthet blant folk flest

- Når mennene ikke anmelder og holder tett om overgrepene, blir de heller ikke fanget opp noe sted, sier antropolog Rannveig Svendby, som har intervjuet menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Ut fra erfaringene Rannveig Svendby gjorde under arbeidet med studien, tror hun det er store mørketall.— Når mennene ikke anmelder og holder tett om overgrepene, så blir de heller ikke fanget opp noe sted. Men det er overraskende liten bevissthet blant folk flest om at også gutter og menn blir seksuelt misbrukt, sier Svendby.

Hun påpeker til at det jevnlig er medieoppslag om at noen er tatt med overgrepsmateriale, gjerne hundrevis av bilder eller filmer der gutter blir utsatt for overgrep.

- Dette viser at vi snakker om et visst omfang. Guttene blir menn som bærer på overgrepserfaringer. De omgir oss, men er usynlige som overgrepsutsatte og det finnes nesten ikke tiltak til denne gruppen, sier Svendby.

Hun etterlyser både forskning og tiltak som er rettet spesielt mot menn som har vært utsatt for overgrep.

Tabubelagt område

— Det at menn blir voldtatt er ennå et tabubelagt område, sier Leif Waage.

Han arbeider ved Kompetansesenter for rettspsykiatri ved Haukeland Universitetssykehus og er tidligere leder av Europarådets ekspertgruppe for behandling av seksualforbrytere.

— Det er opplagt store mørketall, men dette vet vi lite om. Vi har ennå ikke vent oss til den tanken å ta det alvorlig og til å ha et hjelpeapparat, sier Waage.

- Dette er belagt med skam. Det kan ofte være festvoldtekter, hvor det også for kvinner er en høyere terskel for å anmelde. Voldtekt av menn er noe det burde forskes mer på, sier Waage.

Waage viser til at noen beregninger går ut på at bare en av 50 kvinner som utsettes for voldtekt anmelder forholdet.

- Anmeldelser fra menn antas å være langt lavere. Her er det sannsynligvis mye større mørketall enn når det gjelder kvinner, sier Waage.

Les også

48-åring tiltalt for å ha misbrukt åtte mindreårige gutter

Statistikk fra et krisesenter for menn i London har vist at bare en av ti menn som hadde søkt hjelp, anmeldte voldtekten til politiet. Waage mener det er de samme reaksjoner for menn og kvinner som utsettes for voldtekt.— Hvis man ikke får behandlet disse følelsene, kan resultatet være utvikling til posttraumatisk stressyndrom som kan gi alvorlige psykiske senplager og problemer i forhold til eget seksualliv, sier Waage.