Norge

Sjefredaktør: - Retten uttaler seg om ikke-juridiske spørsmål

Oslo tingrett får svar på tiltale fra Aftenpostens sjefredaktør Hilde Haugsgjerd etter avgjørelsen om advokat Klomsæt.

Aftenpostens sjefredaktør Hilde Haugsgjerd. Foto: SCANPIX

 • Hans O. Torgersen
  Journalist

Tingretten slår fast at advokat Sigurd Klomsæt var kilden som ga flere medier dokumenter i 22. juli-saken, blant annet et bilde av Anders Behring Breivik etter at han ble pågrepet på Utøya.

Retten tilbakekaller derfor oppnevningen av Klomsæt som bistandsadvokat.

— Hvorvidt Klomsæt har forbrutt seg mot domstolloven eller andre regler som advokater er forpliktet av, det har ikke jeg noe grunnlag for å mene noe om. Det er et forhold mellom ham, hans oppdragsgiver og retten, sier Haugsgjerd til Aftenposten.no.

**I

Les også

Oslo tingretts beslutning

, som er skrevet av tingrettsdommer Finn Haugen, ligger det imidlertid også sterk kritikk av mediene som gjenga bildet, blant andre Aftenposten.**

«...viser medienes bruk av materialet som de fikk tilgang til, at det hos disse ikke ligger reelle begrensninger med hensyn til offentliggjøring av bilder og opplysninger fra 22. juli-saken. Offentliggjøringen av bildene hadde ikke noe aktverdig formål», heter det i beslutningen.

Etisk spørsmål

— Dommeren fastslår at offentliggjøring av bildene ikke hadde et aktverdig forhold. Det er ikke et juridisk spørsmål, men et etisk spørsmål og et spørsmål som historien vil gi svar på.

Haugsgjerd peker på at bildet er en dokumentasjon fra arrestasjonen.

— Det er i det minste god grunn til å mene at en billeddokumentasjon fra arrestasjonen av Norges største massemorder og første terrorist har aktverdig offentlig interesse. Det utgjør en bit av Norges felles historie.

- Har Aftenposten publisert alt som avisen har fått av informasjon om og bilder fra 22. juli?

— Det har vi absolutt ikke. Det er helt feil når retten utlegger bruken av dette bildet som at vi ikke har noen begrensninger i forhold til hva vi offentliggjør av bilder og informasjon fra 22. juli. Vi har hatt mange bilder og mye informasjon som vi ikke har offentligjort, fordi vi ikke synes at det har hatt vesentlig offentlig interesse og derfor ville unngå å påføre ofrene en ekstra belastning.

Kokkvold reagerer

Også generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold mener det er uriktig at norsk presse ikke har tatt etiske hensyn når de har publisert lekkede dokumenter i terrorsaken.

Kokkvold mener, i likhet med sjefredaktør Haugsgjerd, at dommeren både tar feil, og at han trekker ting inn i rettens begrunnelse som ikke hører hjemme der, skriver NTB.

— Jeg forstår at noen reagerer på bildene fra Utøya, der Behring Breivik blir lagt i jern, men jeg har forsvart dette med at det finnes aktverdige grunner og at det var i offentlighetens interesse å publisere bildene av ham, sier Kokkvold til NTB.

 1. Les også

  Klomsæts oppnevning som bistandsadvokat tilbakekalles

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Lekkasjer og rettspsykiatri

 2. KOMMENTAR

  En ny type høyreekstreme gir nye etiske utfordringer

 3. NORGE

  Regjeringsadvokaten: Vil "fargelegge beskrivelsen" av Breiviks hverdag i fengselet

 4. NORGE

  Lagmannsretten: Dommer i Breivik-saken byttes ut

 5. NORGE

  Terroristen bak 22.juli-angrepene ber om å bli prøveløslatt

 6. SPORT

  Morgan Andersen tapte mot Aftenposten