Norge

Rekrutteringsfirma ankernei til studentregister

 • Johnny Gimmestad

FS00010615.jpg AFP

 • Jeg har ingen forståelse for argumentene fra Universitetet i Oslo og har allerede anket deres avgjørelse til Kunnskapsdepartementet.

Slik reagerer daglig leder Kjell F. Klynderud ifirmaet Rekruttering AS i Drøbak på at de er blitt nektet tilgangdatafiler med navn, adresse og telefonnummer til 55.000uteksaminerte studenter fra UiO. En tilsvarendebeslutning er også fattet av Universitetet i Tromsø.

Rekrutteringsfirmaet hartidligere fått tilgang til tilsvarende opplysninger fra NTNU i Trondheimog juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, med henvisning tiloffentlighetsloven.

Det skjedde etter at Kunnskapsdepartementet sa ja tilutlevering, på bakgrunn av en lignende ankesak fra samme firma mot NTNU, somogså nektet utlevering i første omgang.

Har du tips til denne saken? Send oss en e-post!

Taushetsbelagt

Ledelsen ved Universiteteti Oslo viser i sitt vedtak til at deler av de opplysningene som finnes istudentregisteret er taushetsbelagte og derfor ikke er omfattet avoffentlighetsloven.

I tillegg argumenter universitetsledelsen med at måten åorganisere opplysningene på kvalifiserer til betegnelsen ”organinterne dokumenter”; noe som også skal gi unntak fra samme lov.

Les også

Bygger opp database med alle landets studenter

"Sludder og vrøvl"

Klynderud karakteriser disse argumentene fra ledelsen vedUniversitetet i Oslo som ”sludder og vrøvl”. Han mener at dettelangt på vei er et skalkeskjul for å slippe jobben med å skaffe firmaet dataene de har krav på.

— Hva er det i deopplysninger vi søker som er en trussel mot personvernet? Når du søker i skattelistene, brønnøysundregistrene, Facebook og Twitter finner dulangt mer sensisitve opplysninger enn dem vi søker, påpeker han.

Trenger samtykke

Overfor Aftenposten peker advokat og leder avPersonvernnemnda, Eva Jarbekk, på at aktører somfår innsyn i den typen opplysninger det herer snakk om, som hovedregel har plikt til å innhente samtykke fra alle dem somopplysningene gjelder.

Dette følger av Personopplysningsloven, ifølge Jarbekk:

— Alle har rett til å få vite om de står oppført iet register av denne typen, og til å få vite hvilke opplysninger som erregistrert og til hvem de er utlevert. Man har også rett til å kreve segslettet hvis man ikke vil stå registrert, sier hun og tilføyer at kommersielleaktører også har meldeplikt til Dataregisteret. Noe hun ikke kan se eroppfylt i dette tilfellet.

Vil ikke ta kontakt

Klynderuds reaksjon på dette erat alle som står i UiOs lister vet at de står der og hva som står. De mågjerne søke om sletting og bli slettet på forespørsel.

— Vi har ikke oppfattet det slik at vi har noen informasjonsplikt ovenfor listenavnen og har ingen planerå ta kontakt med 150.000 personer og spørre om de vil bli strøket fralistene våre. Hvorfor skulle vi det når detikke er sensitive opplysninger vi søker etter, sier han.

 1. Les også

  Universitetet i Oslo nekter å gi fra seg studentregister

 2. Les også

  Studentorganisasjoner krever boikott av studentregister

 3. Les også

  Ja til Facebook - også på jobb

Advokat og leder av Personvernnemnda, Eva Jarbekk TRYGVE INDRELID

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Hvordan få et åpnere barnevern? | Elisabeth Gording Stang

 2. DEBATT

  Livsviktig åpenhet om tvang i psykiatrien

 3. NORGE

  Høyesterett nekter politiet å få beslaglagte filer fra advokat

 4. NORGE

  Forskerne gjorde et skjulte eksperiment om Facebook. Svarene de fikk, er dårlig nytt for unge og menn.

 5. NORGE

  Luksushotellet The Thief kartla gjesters drikke- og spisevaner

 6. NORGE

  Betew blir gjeninnsatt på forvaringsdom