Bane Nor angripes for å bruke koronakrisen til å avlyse prosjekter

– Ikke bruk koronakrisen som unnskyldning for å avlyse prosjekter. Den beskjeden gir NHO og samferdselspolitikere til Bane Nor.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er en av mange som nå kritiserer Bane Nor for å bruke koronakrisen som argument for å stanse prosjekter.

Bane Nor er i prosjekttrøbbel, og søndag kunne Aftenposten fortelle at deres egen manglende budsjettoversikt er en viktig årsak.

Men da selskapet avlyste konkurransen om å bygge en én km lang jernbanebro, ble koronakrisen brukt som forklaring.

Det samme skjedde for et stort rådgivningsoppdrag. Begge oppdragene er en del av et stort Intercity-prosjekt på Dovrebanen mellom Oslo og Hamar.

Nå rettes hard kritikk mot ledelsen i Bane Nor.

– Man må være ærlig

– Det er uholdbart at koronautbruddet blir brukt som argument for å avlyse en anbudsutlysning. Det går ikke når realitetene er at Bane Nor ikke har penger til å fortsette prosjektet fordi de har glippet på budsjettet.

Det sier samferdselspolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud.

– Å glippe på budsjettet kan skje, men da må man være ærlige å fortelle det som det er, ikke bruke en krise som vi står midt oppe i som unnskyldning for egne feil, sier han.

Hoksrud sier at Norge i denne krisen må gå i gang med flere prosjekter, ikke sette bremsene på.

– Jeg forventer at Bane Nor rydder opp og at anbudet på dette oppdraget kommer, sier han.

– Pandemien var utslagsgivende

Her er hele Bane Nors skriftlige svar til Aftenposten:

«Vi er midt i tidenes største satsing på jernbanen med en mer omfattende prosjektportefølje enn noen gang før. Gitt kjent informasjon om estimerte kostnadsøkninger, eksempelvis basert på krevende grunnforhold med kvikkleire, har vi vært klar over utfordringer med å gjennomføre porteføljen slik den ligger i NTP, men det var pandemien som var utslagsgivende for avlysningene av de to kontraktene på Kleverud – Sørli.

Selv om våre leverandører og entreprenører gjør en fantastisk jobb er det nå overhengende risiko for at koronasituasjonen kan medføre fremdriftskonsekvenser for prosjektene i porteføljen. De fleste av leverandørene og entreprenørene har også medarbeidere i karantene grunnet korona. Bane Nor er nødt til å sikre rasjonell fremdrift på allerede igangsatte prosjekter fremfor oppstart av nye prosjekter.

Det er naturlig at Bane Nor har dialog om budsjett med Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet basert på forventet utvikling i utbyggingsporteføljen. Det er foreløpig ikke besluttet utsettelser av noen av byggeprosjektene på jernbanen.

Det ligger for øvrig ikke til hverken administrasjonen eller styret i Bane Nor å kunne utsette prosjekter besluttet av Stortinget».

Bård Hoksrud er stortingsrepresentant for Frp og partiets samferdselspolitiske talsmann.

NHO: Offentlige oppdragsgivere har et spesielt ansvar

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er svært uheldig hvis man bruker koronakrisen som et påskudd for å stoppe aktivitet.

– Nå er det viktigere enn noen gang at de hjulene vi kan holde i gang, får rulle. Aktivitet som kan opprettholdes, er helt avgjørende for at den økonomiske krisen blir minst mulig. Prosjekter som kan gjennomføres, må gjennomføres. Her påligger det offentlige oppdragsgivere et spesielt ansvar nå, sier han.

– Mistanken er bekreftet

Rådgivningskjempen Sweco er ett av selskapene som har brukt 500–1000 timer på å forberede seg på ett av Bane Nor-anbudene som nå er avlyst. De vil ikke motta noen kompensasjon for dette arbeidet.

– Aftenposten bekrefter dessverre mistanken om at korona-situasjonen ble benyttet som unnskyldning for å avlyse prosjekter som markedet har jobbet med i uker og måneder, sier Sweco-sjef Grete Aspelund.

– Dersom det ikke var grunnlag for gjennomføring av prosjektet, burde det ikke vært utlyst. Jeg oppfatter dette som misbruk av samfunnets ressurser, sier hun.

Hun sier at det nettopp er planleggingsoppdrag som bør iverksettes i den akutte krisen, slik at byggeprosjektene kan iverksettes når den verste epidemien er over.

– Det vil bidra til en kickstart av økonomien.

Arne Nævra er SVs samferdselspolitiske talsmann på Stortinget.

– Før var det kvikkleire, nå er det korona

– Argumentet om at koronaviruset stanser jernbaneprosjekter, har jeg gått og ventet på, sier SVs samferdselspolitiske talsmann, Arne Nævra.

– Før har manglende økonomistyring og manglende planlegging vært begrunnet med kvikkleire. Nå er det korona, sier han.

SD: Skulle sende sak til Stortinget om jernbaneprosjekter

Statssekretær John-Ragnar Aarseth (H) i Samferdselsdepartementet bekrefter at Bane Nor også overfor dem forklarte at koronautbruddet lå bak avlysingen av anbudskonkurranser. Det ble vist til usikkerhet i leverandørmarkedet.

Aarsett sier også at departementet er kjent med at utgiftsøkninger gir usikkerhet rundt flere prosjekter.

– Vi forberedte en sak til Stortinget om dette før koronautbruddet. Den vil bli lagt frem snart, sier han.

Aps samferdselspolitiske talsmann, Sverre Myrli ber departementet som øverste ansvarlig sikre fremdrift i Dovrebanen-prosjektet.

– Det er uansett svært beklagelig dersom dobbeltsporutbyggingen her utsettes. Dette er et svært viktig prosjekt, sier han.

Ingrid Dahl Hovland er sjef for Statens vegvesen.

Flere statlige bedrifter girer opp, ikke ned

Statens vegvesen opplyser at de nå øker takten med å få nye prosjekter ut i markedet. Samtidig skal høy aktivitet holdes i gang gjennom koronapandemien så langt det er forsvarlig, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Hun opplyser at de har 55 kontrakter til en samlet verdi på 35,7 mrd. kroner som skal ut. Flere av disse vil nå bli forsert.

– Vi har arbeidet med dette hele den siste uken. I tillegg satser vi på å øke viktige vedlikeholdstiltak fremover. Fokuset er satt på viktige tiltak med høy nytte for trafikantene, sier Hovland.

Stikkord er asfaltlegging, vedlikehold, fornyelse og drift av vei.

Også Bane Nor ser på muligheten for å trappe opp forebyggende vedlikehold, fornyelse pluss arbeider rundt sikkerhet og miljø.

Sjef for Statsbygg, Harald V. Nikolaisen, sier at etaten vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet.